Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Генетично модифіковані та химерні організми

Генетично модифікований організм (ГМО) утворюється в результаті застосування технологій генної інженерії, які дають змогу вбудовувати гени одного організму в інший. Завдяки внесенню нових генів організм (рослина, мікроорганізм, тварина або навіть людина) отримує нові бажані ознаки, яких раніше в нього не було. Генна інженерія вперше дала можливість подолати бар’єри між різними видами: наприклад, помідор можна «схрестити» з рибою, бактерію з картоплею, свиню з медузою тощо. Цікаво, що, наприклад, генетично модифікована соя не відрізняється від звичайної ні за смаком, ні за зовнішніми ознаками. Якщо у вас немає спеціального обладнання для перевірки ДНК, то про наявність зміненої генетичної інформації у рослині можна лише здогадуватись.

Химерами називають організми, що складаються з генетично різнорідних тканин. Химери можуть виникати в результаті щеплення рослин і під впливом мутацій соматичних кліток. Компоненти химер можуть відрізнятись один від одного генами ядра, числом хромосом або генами елементів цитоплазми.