Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Гетерозис

Явище гетерозису — різке підвищення потужності гібридів першого покоління порівняно з батьківськими.

Зниження життєздатності та продуктивності організмів у разі інбридингу — близькоспорідненого розмноження або самозапилення перехреснозапильників — пояснюють підвищенням ступеня гомозиготності організму. Що більше поколінь зазнає інбридингу, то більша гомозиготність за всіма єнами досягається в результаті. Із збільшенням ступеня гомозиготності починає проявлятись дія багатьох шкідливих рецесивних генів, вплив яких за відсутності інбридингу нейтралізує дія нормальних домінантних генів. Багаторазовий інбридинг веде до різкого ослаблення або виродженні нащадків; саме із цим пов’язана відома з давнини заборона близькоспоріднених шлюбів у людини.