Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Системи схрещувань організмів

Споріднене схрещування, або інбридинг, — це схрещування організмів, що мають спільних предків. Залежно від ступеня спорідненості інбридинг може бути більш або менш тісним. Найтісніші форми спорідненого схрещування виявлено серед самозапильних рослин і самозаплідних гермафродитних тварин. В організмів з перехресним заплідненням тісний інбридинг відбувається при схрещуванні між потомством, батьками та їхніх нащадками тощо.

Неспоріднене схрещування, або аутбридинг, — гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків, тобто представників різних ліній, сортів чи порід одного виду. Неспорідненими вважають особин, у яких немає спільних предків принаймні протягом попередніх шести поколінь. Неспоріднене схрещування застосовують для поєднання в потомстві властивостей, притаманних різним лініям, породам чи сортам.

У разі неспорідненого схрещування часто спостерігають явище гетерозису, за якого перше покоління гібридів має підвищені життєздатність і продуктивність порівняно з вихідними батьківськими формами.

Гетерозис повною мірою проявляється в першому поколінні гібридів, однак у наступних, унаслідок розщеплення ознак та переходу частини генів у гомозиготний стан, його ефект слабшає і до восьмого покоління сходить нанівець. У рослин гетерозис можна закріпити вегетативним розмноженням, подвоєнням числа хромосом або партеногенезом. Гетерозис може більше позначатись на одних ознаках гібридної особини, не зачіпаючи інших.

Віддалена гібридизація. Перспективним методом селекційної роботи є віддалена гібридизація — схрещування особин, які належать до різних видів і навіть родів задля поєднання в гібридів цінних спадкових ознак представників різних видів.