Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Сорт, порода, штам

Сорт — це штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну та морфологічну подібність, з метою одержання високого врожаю та економічного ефекту. Отже, сорт — господарська, а не ботанічна одиниця. Тому неправильно називати сортами дикорослі форми, види та різновиди.

Сорти рослин отримують різними методами, тому, враховуючи їх походження, Міжнародна комісія з питань номенклатури культурних рослин видала 1964 року Кодекс, у якому ввела новий термін — культивар, що об’єднує такі поняття:

  • клон — генетично однорідне потомство, одержане під час вегетативного розмноження однієї особини;
  • лінія — потомство однієї самозапильної рослини, одержане шляхом статевого розмноження (насінням);
  • гібрид першого покоління (F1) — однорідна сукупність особин, яка щоразу відтворюється шляхом схрещування батьківських форм гетерозисного гібриду;
  • порода — популяція тварин, яку штучно створила людина; відтворює в потомстві стійкий генофонд, має свої особливості морфологічної будови і певний рівень продуктивності;
  • штам — генетично однорідна культура мікроорганізмів у межах певного виду, яка має властиві лише їй специфічні особливості чи ознаки. Різні штами одного виду відрізняються один від одного.

Сорт, порода й штам — штучно створені людиною популяції, яким властиві певні спадкові особливості, комплекс морфологічних і фізіологічних ознак, продуктивність тощо.