Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Спадкова мінливість: комбінативна і мутаційна

Комбінативна, або гібридна, мінливість виникає унаслідок комбінування хромосом у мейозі шляхом незалежного розходження гомологічних

хромосом бівалента в різні дочірні клітини; у результаті рекомбіногенезу (внаслідок кросинговеру); унаслідок злиття різних гамет (чоловічої і жіночої) під час запліднення.

Комбінативна мінливість забезпечує нащадкам індивідуальність. Широко використовують у селекційній практиці як джерело вихідного матеріалу; відіграє важливу роль у розвитку організмів.

Мутаційна мінливість пов’язана зі зміною генотипу в результаті структурних змін генів, хромосом або кількості хромосом у геномі.

Мутації — раптові стійкі спадкові зміни ознак і властивостей організму, зумовлені змінами в генетичному апараті й не пов’язані з рекомбінаціями. Мутації виникають в усіх живих організмів — від вірусів й мікроорганізмів до вищих рослин, тварин і людини.

Мутант — організм, у якого сталася мутація. Мутації виникають у процесі мутагенезу. Мутагенез буває спонтанним та індукованим.

Спонтанний (природний) мутагенез відбувається в природі під впливом мутагенних чинників середовища без втручання людини.

Індукований (штучний, експериментальний) мутагенез — одержання мутації людиною в результаті застосування мутагенних факторів.