Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Генетичні основи визначення статі

Хромосоми (за якими відрізняються самки від самців) називають статевими хромосомами, а решту хромосом — аутосомами.

Жіноча стать більшості організмів утворює однакові гамети, що містять тільки Х-хромосоми, і мас назву гомогаметної. Чоловіча стать за даною ознакою утворює гамети двох типів (X і Y) і має назву гетерогаметної. У деяких організмів (птахів, метеликів, плазунів) виявлено протилежну картину: гетерогаметною є жіноча, а гомогаметною — чоловіча стать. Визначення статі у даному випадку прийнято називати ZW-типом. У прямокрилих комах Y-хромосоми немає зовсім, так що самець має генотип Х0.

Від чого ж залежить народження чоловічих і жіночих особин? Розгляньмо це на прикладі визначення статі в дрозофіли. У ході мейозу в самок утворюється один тип гамет, що містять гаплоїдний набір аутосом і одну Х-хромосому. Самці утворюють два типи гамет, половина з яких містить три аутосоми й одну Х-хромосому (3А + X), а половина — три аутосоми й одну Y-хромосому (3А + Y). Після запліднення яйцеклітин (3А + X) сперматозоїдами з Х-хромосомами будуть формуватись особини жіночої статі (6А + XX), а від злиття яйцеклітин зі сперматозоїдами, що містять Y-хромосому, будуть розвиватись самці (6А + XY). Оскільки число чоловічих гамет з X- і Y-хромосомами однакове, то кількість самців і самок теж однакова. Подібний процес визначення статі властивий всім ссавцям, у тому числі й людині.