Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Методи перевірки генотипу гібридних організмів

У гібридологічному аналізі може бути використане схрещування з одним з батьківських організмів. Таке схрещування першого покоління з формою, що несе дану пару алелей (домінантних або рецесивних) у гомозиготному стані, називають зворотним, або беккросом, а потомство позначають Fb. Ці схрещування (Аа x аа x Аа x АА) мають неоднакову цінність для генетичного аналізу. Унаслідок зворотного схрещування гетерозиготного (Аа) гібрида F1 з вихідною гомозиготною домінантною формою (АА) всі гамети батьківської рослини будуть нести домінантну алель А. Тому в результаті випадкового поєднання цих гамет під час запліднення в потомстві відбувається розщеплення за генотипом у співвідношенні 2Аа : 2АА або 1 : 1, у той час як розщеплення за фенотипом не спостерігається: усі організми у Fb мають однакові зовнішні прояви ознаки.

Аналізуюче схрещування. Генотип організму, який має рецесивний вияв ознаки, визначають за його фенотипом. Такий організм обов’язково має бути гомозиготним за рецесивною алеллю, бо у випадку гетерозиготності в нього був би домінантний вияв ознаки. Гомозиготна домінантна й гетерозиготна особини не відрізняються між собою за фенотипом. Для визначення фенотипу проводять аналізуюче схрещування і визначають генотип аналізованої особини за її потомством.