Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Закон чистоти гамет

Правило чистоти гамет, встановлене Менделем, вказує на дискретність гена, незміщуваність алелей один з одним та з іншими генами. При моногібридному схрещуванні у разі домінування в гетерозиготних гібридів (Аа) першого покоління виявляється тільки домінантний алель (А); рецесивний же (а) не втрачається і не змішується з домінантним. У другому поколінні як рецесивний, так і домінантний алелі можуть виявлятись у своєму «чистому» вигляді, тобто в гомозиготному стані. При цьому спадкові чинники не тільки не змішуються, а й не зазнають змін після спільного перебування в гібридному організмі. У результаті гамети, утворювані такою гетерозиготою, є «чистими» у тому значенні, що гамета А «чиста» і не містить нічого від алелі а, а гамета а «чиста» від А. Цитологічні основи «чистоти гамет» (дискретності алелей) полягають у їх локалізації в різних хромосомах кожної гомологічної пари, а дискретності генів — у їх локалізації в різних локусах хромосом.