Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Гени: структурні, регуляторні, алельні

Ген — це ділянка молекули геномної нуклеїнової кислоти, що відзначається специфічною для неї послідовністю нуклеотидів, є одиницею функції, відмінної від функцій інших генів, і здатна змінюватись шляхом мутації. Виділяють дві групи генів — структурні та регуляторні.

Структурні гени визначають структуру білків, що синтезуються в клітині; регуляторні гени слугують місцем приєднання певних ферментів та інших біологічно активних речовин. Останні впливають на активність структурних генів і беруть участь у процесах подвоєння ДНК і транскрипції. Розміри регуляторних генів, порівняно зі структурними, зазвичай незначні. У структурних генах були знайдені ділянки ДНК, які не кодують білки, на них не відбувається транскрипція. У зв’язку із цим були введені терміни «екзон» та «інтрон». Екзон — це ділянка, з якої інформація переноситься на іРНК, а інтрон — ДНК, що «мовчить». ДНК, що «мовчить», становить у генотипі людини приблизно 95 %, і лише 5 % ДНК кодує білки, що синтезуються. Функції ДНК, яка «мовчить», поки не встановлені.

Алельні гени — різні варіанти одного гена, що трапляються в межах однієї популяції організмів та визначають різні фенотипи цих організмів.

Алельні гени займають однакове положення в хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) і визначають різні стани певних ознак (наприклад, високий чи низький зріст, рудий або чорний колір волосся, блакитний або зелений колір очей тощо). В особин певного виду алельні гени можуть бути в різних поєднаннях. Якщо організм диплоїдний, тобто кожна хромосома має пару, то він може мати або два однакові алелі певного гена, або різні.