Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли

У прокаріотів і багатьох одноклітинних організмів життєвий цикл та клітинний цикли збігаються.

Тривалість життєвого циклу залежить від кількості поколінь, які змінюються протягом року, або кількості років, протягом яких здійснюється один життєвий цикл. Наприклад, у бактерій і деяких одноклітинних грибів, рослин і тварин проміжок часу між поділами клітини незначний (у бактерій не перевищує 30 хв). У деяких безхребетних і хребетних тварин, вищих рослин життєві цикли тривалі, оскільки період їх розвитку або настання статевої зрілості довгий — до кількох десятків років.

Із зиготичною редукцією життєві цикли відбуваються в деяких зелених водоростей (хламідомонади), більшості грибів, багатьох одноклітинних тварин (споровиків). Більша частина життєвого циклу в них представлена гаплоїдними клітинами, і лише запліднена яйцеклітина (зигота) — диплоїдна. Першим поділом зиготи є мейоз.

Життєві цикли з проміжною редукцією проходять у більшості бурих та червоних водоростей, вищих спорових (мохів, плаунів, хвощів, папоротеподібних), голонасінних і покритонасінних рослин, морських одноклітинних (форамініфер). Частина життєвого циклу цих організмів представлена галоїдними клітинами, а інша — диплоїдними. У вищих спорових, голонасінних і покритонасінних рослин мейоз відбувається під час спороутворення, тому їх нестатеве покоління (спорофіт) — диплоїдне, а статеве (гаметофіт) — гаплоїдне.

У багатоклітинних тварин, інфузорій життєві цикли супроводжуються гаметичною редукцією. Більша частина їх циклу представлена диплоїдними клітинами, лише статеві клітини — гаплоїдні. Мейоз передує утворенню статевих клітин.

За простого життєвого циклу всі послідовні покоління не відрізняються одне від одного — прямий тип розвитку в багатоклітинних тварин (гідри, молочно-білої планарії, дощового черв’яка, річкового рака, павука-хрестовика, ставковика, плазунів, птахів, ссавців).

Складний життєвий цикл притаманний видам, у яких відбувається зміна кількох поколінь, або з непрямим типом розвитку (метаморфозом). Наприклад, у лускокрилих (метеликів), твердокрилих (жуків), перетинчастокрилих, стьожкових червів, кісткових риб, земноводних.