Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Післязародковий період розвитку у тварин і людини

Ювенільний (етап молодості) — період від народження (вилуплювання) тваринного організму до появи здатності давати нове потомство.

За прямого розвитку (у плазунів, птахів, плацентарних ссавців) з яйцевих оболонок або тіла матері виходить новий організм, який нагадує дорослу тварину. Відмінність новонародженої особини від дорослої полягає лише в менших розмірах тіла й недорозвиненій статевій системі.

Ембріональний період за прямого розвитку (ембріонізація) продовжується завдяки живленню ембріона запасними поживними речовинами яйця (у плазунів, птахів тощо) або ресурсами материнського організму (у плацентарних ссавців, деяких сумчастих, акул, скорпіонів).

Для прямого розвитку характерне:

  • живонародження — самка народжує малят (плацентарні ссавці, деякі сумчасті, акули, скорпіони);
  • яйцеживородіння — зародок розвивається в яйці в материнському організмі і звільняється від яйцевих оболонок ще в статевих ходах (у деяких ящірок, змій, акваріумних рибок);
  • яйценародження — зародок розвивається в яйці поза материнським організмом (у більшості плазунів, птахів, першозвірів, членистоногих, кишковопорожнинних тощо).

Непрямий розвиток, або метаморфоз, характерний для багатьох безхребетних (кишковопорожнинних, деяких червів, молюсків, комах, голкошкірих) і хордових (ланцетника, кісткових риб, земноводних).

Під час непрямого розвитку з яйця виходить личинка, яка завдяки глибоким структурним змінам організму (метаморфозу) перетворюється на дорослу особину. Метаморфоз у комах з неповним перетворенням (прямокрилі, бабки, таргани, воші) охоплює фази яйця, личинки та дорослої комахи, або імаго, а з повним перетворенням (лускокрилі, твердокрилі, перетинчастокрилі, блохи) — яйця, личинки, лялечки та імаго.

За неповного метаморфозу личинки подібні до дорослої комахи, тільки значно дрібніші і з недорозвиненою статевою системою.

Личинки комах з повним перетворенням повністю відрізняються від дорослої особини, ведуть інший спосіб життя. Перетворення в дорослу комаху відбувається у фазі лялечки. Вона не живиться, зовні нерухома, але її організм зазнає докорінних змін — розкладається більшість внутрішніх органів (крім центральних відділів нервової системи, ендокринних залоз і особливих утворень — імагінальних дисків) та формуються тканини й органи дорослої комахи.

Період статевої зрілості — відтворення тваринним організмом нових особин. У різних типів тварин тривалість цього періоду залежить від біологічних особливостей виду і факторів зовнішнього середовища.

Період старіння — заключний етап в онтогенезі тваринного організму — характеризується змінами в організмі, які обмежують його пристосувальні можливості. Це комплекс вікових морфологічних, біохімічних і фізіологічних змін в організмі, що призводять до поступового зниження його життєздатності. Індивідуальний розвиток тваринного організму в нормі завершується старінням і смертю.

Запліднення — процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. Воно відбувається у матковій трубі. Запліднена яйцеклітина містить диплоїдний набір хромосом; її називають зиготою. Зигота рухається по матковій трубі, водночас ділячись, проникає у порожнину матки, де імплантується і перетворюється на зародок. Якщо під час овуляції виходить одразу кілька готових до запліднення яйцеклітин, то у разі їх запліднення утворюється кілька зародків, з яких розвиваються різнояйцеві близнюки. У разі поділу зиготи на дві клітини та утворення кожною з них свого зародка розвиваються однояйцеві близнюки, які завжди однієї статі та дуже схожі між собою.

Вагітність — стан жінки в період розвитку зародка в матці. Тривалість вагітності становить 270-280 днів.

Генетичне визначення статі. У людини є 46 хромосом (23 пари). Соматичні хромосоми (22 пари) однакові в чоловіків і жінок, а 23-тя пара (статеві хромосоми) відрізняється у кожної статі. У жінок статеві хромосоми однакові, їх позначають XX, а в чоловіків — різні, їх позначають XY. Отже, у яйцеклітині може бути тільки Х-хромосома, а в сперматозоїді — X- або Y-хромосома. Таким чином, стать майбутньої дитини залежить від того, який сперматозоїд (з X- чи Y-хромосомою) запліднить яйцеклітину.

Статеве дозрівання є підготовкою організму до продовження роду.

У хлопчиків воно відбувається в період з 11 до 18 років. Під впливом статевих гормонів формуються вторинні статеві ознаки: виростає волосся на обличчі, лобку, під пахвами, швидко ростуть скелет та м’язи, змінюються хрящі гортані, голос стає нижчим, посилюється секреція шкірних залоз.

У дівчаток відбувається в період з 9 до 16 років. Під впливом статевих гормонів формуються вторинні статеві ознаки: виростає волосся на лобку та під пахвами, ростуть молочні залози, інтенсивно росте скелет, у 12-14 років з’являються перші менструації.

Смерть — завершальна фаза індивідуального розвитку всіх організмів.

Клінічна смерть — припинення найважливіших життєвих функцій організму: непритомність, відсутність серцебиття й дихання.

Біологічна смерть настає після клінічної смерті. Характеризується припиненням процесів самооновлення в тканинах та органах.