Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Статеве розмноження

Статеве розмноження відзначається наявністю статевого процесу — поєднання в одній клітині генетичного матеріалу двох різних особин. Одним з найважливіших етапів статевого процесу є злиття статевих клітин, або гамет, — спеціалізованих гаплоїдних клітин.

Спочатку проходить процес запліднення — злиття гамет, у результаті якого утворюється зигота; потім із зиготи утворюється зародок нового організму.

Статеве розмноження — вища форма відтворення, що забезпечує обмін спадковою інформацією між особинами всередині виду, завдяки чому підвищується життєздатність потомства.

У результаті вид швидко пристосовується до мінливих умов існування та освоює нові екологічні ніші.

Статеве розмноження властиве деяким грибам, представникам усіх відділів рослинного і типів тваринного світу. В основі його лежить статевий процес, який здійснюється у формі кон’югації та копуляції.