Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Кон’югація та копуляція

Статеве розмноження порівняно з безстатевим забезпечує появу спадково більш різноманітного потомства. Формами статевого процесу є кон’югація і копуляція.

Кон’югація — своєрідна форма статевого процесу, при якій запліднення відбувається шляхом взаємного обміну мігруючими ядрами, що переміщаються з однієї клітини в іншу за цитоплазматичними містками, утвореними двома особинами. Під час цього процесу зазвичай не відбувається збільшення кількості особин, але відбувається обмін генетичним матеріалом між клітинами, що забезпечує перекомбінацію спадкових властивостей. Кон’югація типова для війкових найпростіших (наприклад, інфузорій), деяких водоростей (спірогіри).

Копуляція (гаметогамія) — форма статевого процесу, при якій дві різностатеві клітини (гамети) зливаються й утворюють зиготу. При цьому ядра гамет утворюють одне ядро зиготи.