Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Сон і його значення

Природа сну ще й досі вивчена недостатньо. Сон — специфічний стан центральної нервової системи, який супроводжується складними фізіологічними реакціями. Під час сну настає порушення свідомої діяльності, відносний спокій більшості систем організму, втрачається активний зв’язок з навколишнім середовищем. Сон є циклічним фізіологічним процесом з послідовною зміною фаз. Електрофізіологічними дослідженнями встановлено наявність двох фаз сну. У стадії повільного сну, яка настає відразу після засинання, зменшується частота дихання і скорочень серця, знижуються тонус скелетних м’язів і температура тіла, сповільнюється обмін речовин і енергії.

Під час повільного сну здійснюються відновні обмінні (анаболічні) процеси в тканинах організму, впорядковується й організовується за ступенем значущості інформація, отримана протягом дня, усувається інформаційне перевантаження — унаслідок запуску довготривалої пам’яті в оперативній пам’яті залишається лише інформація, необхідна для успішної подальшої діяльності. Повільний сон виконує функцію емоційної розрядки, яка сприяє зменшенню психічного напруження в стані поза сном.

Через 1-1,5 години повільний сон змінюється швидким (парадоксальним), коли дихання і скорочення серця прискорюються, активізується діяльність внутрішніх органів, спостерігаються швидкі рухи очей і окремі мимовільні скорочення деяких груп м’язів. Швидкий сон триває 10-15 хвилин. За 7-8 годин сну настає 4—5 змін циклів сну залежно від його тривалості в конкретної людини. У період швидкого сну виникають сновидіння. Як функції швидкого сну розглядають: підвищення готовності взаємодіяти з невирішеною проблемою; відновлення почуття власної компетентності; зникнення почуття безпорадності; тренування механізму пошукової активності. Фактично швидкий сон підвищує стійкість організму до стресів. У маленьких дітей сновидіння виконують функцію безпосереднього реагування, символічного задоволення незадоволених потреб. У дорослих у сновидіннях відбувається пошук шляхів взаємного примирення потреб, які визначають соціальну поведінку, з тими, які суперечать їм і тому витіснені зі свідомості.

Сновидіння. У парадоксальній фазі сну людина бачить найяскравіші, емоційно забарвлені сни. Розбуджена в цей час, людина може розповісти зміст свого сну.

Діти в парадоксальному сні неспокійніші, ніж дорослі, — у них постійно посмикуються руки, ноги, а також м’язи обличчя. Недоношені діти бувають настільки активними, що важко визначити перебувають вони в стані парадоксального сну чи бадьорості.