Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Емоції

Емоції — психічні стани та процеси в людини і тварин, у яких реалізовуються їхні ситуативні переживання. Це одна з форм відображення об’єктивної дійсності, за якої переважає суб’єктивний, тобто властивий конкретній людині, характер психічних процесів.

Класифікація емоцій здійснюється залежно від структури (прості, складні), забарвленості (позитивні, негативні), соціальної наповненості (моральні, інтелектуальні, естетичні).

Позитивні емоції зумовлюють розширення кровоносних судин, підвищення інтенсивності енергетичного обміну, температури тіла, розумової та фізичної працездатності. Вони спонукають людину до діяльності й досягнення корисного результату.

Негативні емоції мають протилежний ефект. Проте вони теж стимулюють активність людини, спрямовуючи її на подолання перешкод.

Керування емоціями. Емоції є важливою рисою людини. На емоціях ґрунтується можливість розуміння стану інших людей, співчуття. Бурхливі негативні емоційні реакції призводять до розвитку різноманітних психічних і соматичних захворювань, завдають шкоди людям, що поряд. Запобігання розвиткові негативних емоцій досягається шляхом виховання стриманості, волі.

Воля — свідома саморегуляція людиною своєї поведінки, активізація діяльності на здійснення задуманого. Вольовими зусиллями людина може гальмувати дію, якщо вона не доцільна. Постійне стримування тривалих негативних емоцій (страх, тривога, смуток, туга) може призвести до психічних і фізичних розладів в організмі.