Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Відчуття та сприйняття

Відчуття — це психічний процес, що полягає у відображенні мозком окремих властивостей предметів та явищ об’єктивного світу і станів організму при безпосередньому впливі подразників на відповідні органи чуттів. Відчуття виникають у той момент, коли подразник діє на органи чуттів. Органи чуттів — єдині канали, по яких зовнішній світ проникає в людську свідомість. Як і будь-яке психічне явище, відчуття мають рефлекторну природу. Це нервовий процес, що виникає під час дії подразника на відповідний йому аналізатор.

Аналізатор — це складний нервовий механізм, який здійснює тонкий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, що виділяє окремі стимули. Аналізатор складається із трьох частин: периферійний відділ (рецептори) органів чуттів; аферентні (доцентрові) та еферентні (відцентрові) нерви — це провідні шляхи, що з’єднують периферійний відділ аналізатора з центральним.

Сприйняття — це відображення предметів і явищ у цілому при їх безпосередній дії на органи чуттів з розумінням цілісності відображуваного.

На відміну від відчуттів, які відображають окремі властивості і якості предметів, сприйняття завжди цілісне і предметне, воно об’єднує відчуття, що йдуть від ряду аналізаторів. Залежно від превалюючої ролі тою чи іншого аналізатора, можна виділити: зорове, слухове, тактильне, нюхове сприйняття.