Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Система органів дихання

Здійснює газообмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто забезпечує надходження кисню і виведення вуглекислого газу. Важлива також її роль як фактора теплорегуляції; виконує ще функцію виділення.

Вдих повітря відбувається за допомогою міжреберних м’язів та діафрагми (м’язи скорочуються, а діафрагма опускається). Рух ребер та діафрагми зумовлює відтягування пристінкової плеври. Оскільки в проміжку між пристінковою та легеневою плеврою тиск нижчий, ніж атмосферний, легенева плевра рухається за пристінковою, розтягуючи пружну легеневу тканину. Таким чином відбувається збільшення об’єму легень і вони наповнюються повітрям з дихальних шляхів.

Розрізняють два основні типи дихання:

  • грудний, що відбувається переважно за рахунок скорочення міжреберних м’язів (частіше буває в жінок);
  • черевний (діафрагмальний), коли дихання відбувається переважно за рахунок скорочення м’язів діафрагми (притаманний чоловікам).

Видих повітря відбувається після розслаблення міжреберних м’язів та діафрагми, що призводить до зменшення об’єму грудної клітки та легень, а отже, — до руху повітря з легень. У вдихуваному повітрі міститься близько 21 % кисню і 0,03 % вуглекислого газу, а у видихуваному — біля 16 % кисню і 4 % вуглекислого газу.

Газообмін. У легенях венозна кров віддає частину вуглекислого газу та збагачується киснем, перетворючись на артеріальну. У тканинах артеріальна кров віддає кисень та забирає з тканин вутлекислий газ і перетворюється на венозну.

Об’ємні показники дихання. У стані спокою доросла людина здійснює за хвилину 12-16 дихальних циклів, під час сну — 10-12, під час сильного фізичного навантаження, лихоманки або у стресовій ситуації — 30-35. Під час спокійного вдиху в легені потрапляє 300-500 мл повітря. Це дихальний об’єм легень. Глибоко вдихнувши, людина може набрати ще 1500-3000 мл повітря. Це додаткове, або резервне, повітря вдиху. Після спокійного видиху людина може ще додатково видихнути 1300-1500 мл повітря. Це резервний об’єм видиху. Якщо додати ці показники, отримаємо показник життєвої ємності легень (ЖЄЛ).

Життєва ємність легень визначає максимальний об’єм повітря, який може вдихнути або видихнути людина за один раз. Він становить 3000-4500 мл у жінок, а в чоловіків — 4000-5500 мл. Здоровий спосіб життя, заняття спортом значно підвищують життєву ємність легень.

Нервова регуляція дихання здійснюється за участі дихального центру, розміщеного в довгастому мозку.

Гуморальна регуляція дихання

Рецептори в кровоносних судинах реагують на концентрацію вуглекислого газу в крові. Інформація від рецепторів передається в дихальний центр, який регулює інтенсивність дихальних рухів.