Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Клас Плазуни. Особливості будови та процесів життєдіяльності

Плазуни — клас справжніх наземних хребетних. Вони широко заселили різноманітні біотопи суші, незначна частина видів живе у воді. Це одна з найдавніших груп наземних хребетних.

Будова і життєві функції. Сучасні плазуни — тварини переважно невеликих розмірів. Лише окремі представники досягають 6-11 м.

Шкіра в них суха, позбавлена шкірних залоз. Верхній шар епідермісу зроговів; у шкірі розвинулись рогові лусочки, щитки, пластинки. Це сприяє захисту організму від висихання, а також від механічних та хімічних впливів. Проте шкіра втратила здатність до газообміну і виділення продуктів метаболізму. Плазуни періодично линяють — скидають старий роговий покрив. Забарвлення тіла різноманітне, часто захисне.

Значні прогресивні зміни відбулися в скелеті рептилій. В осьовому скелеті значного розвитку набуває шийний відділ, утворений різною кількістю (але не менше 8) рухомо з’єднаних між собою хребців.

До грудного відділу осьового скелета прикріплені ребра, які, з’єднуючись із грудиною, утворюють грудну клітку. Вона захищає внутрішні органи, бере активну участь в актах вдиху і видиху, забезпечує зв’язок плечового пояса з осьовим скелетом і тим самим — його міцну фіксацію, що підсилює опорну функцію кінцівок. Кінцівки в рептилій, порівняно з амфібіями, збільшились у розмірах і перемістились під тулуб, що дало змогу підняти тіло над ґрунтом і прискорити швидкість руху. У змій кінцівки редуковані, і пересуваються вони, повзаючи по субстрату. У морських черепах кінцівки мають форму ластів.

М’язи в рептилій більш диференційовані, ніж у земноводних. Добре розвинені жувальні м’язи, які приводять у рух щелепи, а також м’язи шиї, кінцівок. Розвинулись міжреберні м’язи, які забезпечують рухи грудної клітки.

Нервова система плазунів характеризується збільшенням відносних розмірів головного мозку і прогресивним розвитком півкуль переднього мозку, у поверхневому шарі яких з’являється сіра речовина — кора. Проте кора розвинена слабко. У проміжному мозку добре розвинені епіфіз і тім’яний орган.

З органів чуття у більшості плазунів добре розвинені очі. Вони прикриті верхньою та нижньою повікою; у більшості є мигальна перетинка. Слизові залози захищають око від висихання, зволожують поверхню очного яблука. Плазуни, що ведуть денний спосіб життя, мають кольоровий зір. Зір відіграє вирішальну роль у просторовій орієнтації та життєдіяльності плазунів.

У деяких змій є терморецептори, здатні сприймати зміни температури в тисячні частки градуса.

Органи смаку у більшості видів розвинені слабко.

Органи травлення плазунів мають складнішу будову, ніж земноводних. У ротовій порожнині розташовані зуби. Вони здебільшого однотипні, дрібні, приростають до кісток і служать для схоплювання здобичі. На дні ротової порожнини міститься рухливий мускулистий язик, здатний висуватись далеко з рота. У ящірок та змій він роздвоєний на кінці і є важливим органом дотику. Стравохід і шлунок розвинені добре. Кишки довгі, особливо у рослиноїдних видів. На межі між тонкою і товстою кишкою є зачаткова сліпа кишка. Протоки печінки і підшлункової залози відкриваються у початковий відділ тонкої кишки — дванадцятипалу кишку. Закінчуються кишки клоакою, у яку впадають сечоводи та статеві протоки.

Органи виділення представлені тазовими нирками, які, на відміну від тулубних нирок анамній, повністю втратили зв’язок з порожниною тіла; продукти обміну речовин надходять до видільних канальців лише з кровоносних судин. Завдяки цьому при виділенні продуктів дисиміляції організм втрачає менше вологи (не виводиться порожнинна рідина).

Органами дихання є легені, внутрішня поверхня яких збільшується за рахунок складної сітки перегородок, унаслідок чого легені набувають губчастої структури. Добре розвинені дихальні шляхи — трахея та бронхи. Вентиляція легень забезпечується роботою грудної клітки за допомогою міжреберної та черевної мускулатури.

Істотні прогресивні зміни відбулися і в кровоносній системі. Хоч серце плазунів і трикамерне, але в шлуночку з’являється неповна перегородка, яка під час систоли повністю розділяє його. Артеріальний конус редукований, і від шлуночка відходять 3 судини: від правої частини — легенева артерія, що ділиться на дві і несе венозну кров до легень; від лівої — права дута аорти, від якої відокремлюються сонні та підключичні артерії, що несуть артеріальну кров до голови та передніх кінцівок; від середини шлуночка, де кров змішана, — ліва дуга аорти. Обігнувши серце, ліва і права дуги зливаються, утворюючи спинну аорту Отже, до органів іде змішана кров, тому плазуни, як і земноводні, холоднокровні.

Статеві органи (сім’яники в самців та яєчники в самок) лежать у порожнині тіла по боках хребта. Запліднення внутрішнє. Для плазунів як амніот характерна поява яйцевих та зародкових оболонок. Яйце значно більших розмірів, ніж у земноводних, з добре розвиненим жовтком, а в черепах і крокодилів — і білком (запас води). На поверхні яйця виділяється оболонка, що захищає його від висихання та різних негативних впливів. У ящірок і змій вона волокниста, пергаментоподібна, у черепах і крокодилів — тверда, вапнякова. Розвиток прямий; личинкової стадії немає.

Поведінка плазунів. Нервова діяльність плазунів складніша, ніж земноводних. І все ж основу її становлять складні інстинкти, пов’язані із живленням, розмноженням, міграціями, захистом від ворогів.