Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Комахи з повним і неповним перетворенням

Розвиток комах може бути прямим або з перетворенням (метаморфозом), повним або неповним. Прямий розвиток (без стадії личинки) властивий примітивним первинно безкрилим комахам. При неповному метаморфозі з яйця розвивається личинка, подібна до дорослої форми (імаго), але менша за розмірами, з недорозвиненими крилами і статевими органами. Личинка кілька разів линяє, росте й перетворюється на імаго без стадії лялечки. Так розвиваються прямокрилі, клопи, бабки та ін. У комах з повним метаморфозом з яйця виходить червоподібна личинка, зовсім не схожа на імаго. Після кількох линьок, що супроводжуються ростом, личинка перестає рухатись і живитись: вона перетворюється на лялечку. У фазі лялечки відбуваються складні процеси гістолізу (розпад внутрішніх органів личинки під впливом діяльності фагоцитів) і гістогенезу — утворення органів, властивих імаго. У стадії імаго комахи не линяють і не ростуть.

Доведено, що цикл розвитку комах, послідовність фаз, тривалість їхньої линьки регулюють гормони, надходження яких у кров координує нервова система. Увесь цикл розвитку комахи від фази яйця до фази імаго називають генерацією (поколінням). Тривалість генерації залежить від двох основних факторів — спадковості і впливу навколишнього середовища. Є види, які незалежно від умов навколишнього середовища дають за рік одне покоління (городні блошки, саранові, клопи-черепашки та ін.). В інших кількість генерацій залежить від географічної широти місцевості та впливу погоди. У комах із довгим личинковим розвитком тривалість життя імаго незначна. У травневого хруща імаго живе близько місяця.