Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу

Членистоногі — двобічносиметричні сегментовані тварини. Проте їм властива гетерономна сегментація, тобто сегменти відрізняються між собою за будовою. Крім того, відбувається злиття і стабілізація кількості сегментів, які утворюють голову, груди (або головогруди) і черевце.

Тіло членистоногих вкрите кутикулою, значно міцнішою та щільнішою, ніж у кільчастих червів. Вона складається з хітину (складний полісахарид) і білків. Кутикула виконує роль зовнішнього скелета (до неї прикріплюються м’язи), а також захищає організм від негативних впливів навколишнього середовища. У зв’язку з наявністю кутикули ріст членистоногих супроводжується линьками. Шкірно-м’язового мішка, характерного для червів, у членистоногих немає. Мускулатура представлена окремими поперечно-смугастими м'язами, які, порівняно з гладенькими, мають властивість скорочуватись значно швидше.

Порожнина тіла змішана (міксоцель); вона утворюється в результаті злиття целома із залишками первинної порожнини.

Нервова система членистоногих подібна до такої у кільчастих червів: складається з парного надглоткового ганглія; навкологлоткового нервового кільця і черевного нервового ланцюжка. Проте рівень розвитку цієї системи значно вищий, ніж у кільчаків, і характеризується ускладненням надглоткового ганглія з утворенням головного мозку та концентрацією гангліїв черевного нервового ланцюжка.

Органи чуття різноманітні й досконалі. У більшості є очі: прості чи складні (фасеточні), або ті й інші. Фасеткові очі складаються із численних оматидіїв, кожен з яких бачить лише ту частину предмета, що безпосередньо перед ним. У цілому в фасетковому оці утворюється пряме мозаїчне зображення предмета. Прості очка служать для розрізнення інтенсивності освітлення. У цих тварин добре розвинені органи дотику, хімічного чуття, статоциста та інші.

Поведінка членистоногих, порівняно з анелідами, ускладнюється. Крім простих безумовних рефлексів типу таксисів, у членистоногих спостерігаються складні форми інстинктивної поведінки, пов’язані з добуванням їжі, розмноженням, турботою про потомство, захистом від ворогів та ін. Цим тваринам властива здатність до утворення тимчасових зв’язків під впливом факторів навколишнього середовища, тобто до вироблення умовних рефлексів.

Органи травлення складаються із трьох відділів: передньої, середньої і задньої кишки. Рот оточений видозміненими кінцівками — ротовими органам і які допомагають здобувати, подрібнювати й заковтувати їжу. Їхні типи та будова різноманітні залежно від способу живлення. Передній і задній відділи кишок вкриті кутикулою, тому перетравлення і засвоєння їжі відбувається переважно в середньому відділі.

Органи виділення представлені видозміненими метанефридіями або ж мальпігієвими судинами — тоненькими трубочками, що являють собою вирости задньої частини середньої кишки. Вони поглинають продукти дисиміляції із крові і виводять їх у задню кишку.

Органи дихання у більшості водних членистоногих — зябра, у наземних та деяких водних — легені й трахеї.

Кровоносна система характеризується наявністю центрального пульсуючого органа — серця, відсутнього у кільчаків. Проте вона незамкнута, що пов’язано з наявністю у цих тварин змішаної порожнини тіла. У аорти й артерій кров (гемолімфа) виливається в порожнину тіла й омиває внутрішні органи. У серце з порожнини тіла кров надходить крізь отвори в його стінках — остії. У деяких членистоногих кровоносної системи немає або представлена лише серцем.

Членистоногі — різностатеві тварини; їм часто притаманний статевий диморфізм. Розмножуються із заплідненням (зовнішнім або внутрішнім), проте деяким видам властивий партеногенез.