Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу

Тип об’єднує понад 12 тисяч видів, серед яких є морські, прісноводні, ґрунтові, наземні та паразити людини і тварин, яких переважна більшість. Плоскі черви мають білатеральну (двосторонню) симетрію тіла. Однак окремі примітивні представники цього типу зберігають деякі риси радіальної симетрії, притаманної кишковопорожнинним.

Тіло плоских червів сплюснуте в спинно-черевному напрямі, плоске (що дало назву цим тваринам), суцільне або розділене на ряд члеників. Плоскі черви — тришарові організми. У процесі онтогенезу (індивідуального розвитку) у них формується не два, як у кишковопорожнинних, а три зародкові листки: зовнішній — ектодерма, внутрішній — ендодерма і середній — мезодерма, з яких розвиваються всі системи органів.

Характерна особливість плоских червів — наявність шкірно-м’язового мішка, утвореного покривами тіла та розташованою під ними системою м’язових волокон (кільцевих, поздовжніх і косих). У вільноживучих форм тіло вкрите війковим епітелієм, у паразитичних — кутикулою. Скороченням м’язових елементів шкірно-м’язового мішка зумовлюються характерні «червоподібні» рухи цих тварин. Простір між стінками тіла та внутрішніми органами заповнений сполучною тканиною мезодермального походження — паренхімою.

Центральна нервова система має вигляд поздовжніх стовбурів, з’єднаних кільцевими перемичками, які відходять від парного головного ганглія.

Травна система складається з ектодермальної передньої кишки (або глотки) й ендодермальної середньої, що закінчується сліпо. Кишки часто розгалужені. Неперетравлені рештки виділяються назовні через рот. У деяких війчастих спостерігається внутрішньоклітинне травлення, що свідчить про їхній філогенетичний зв’язок з кишковопорожнинними. У паразитичних форм травна система часто повністю редукована.

Видільна система — у вигляді протонефридій (гр. protos — перший, nephros — нирка). Це розгалужені канальні, які закінчуються у паренхімі зірчастою клітиною з пучком війок. Продукти обміну речовин надходять у клітину, а війки гонять їх у канальці, які зливаються у непарний або парний головні канали і відкриваються назовні одним або двома отворами. Поява органів виділення пов’язана з активнішим, ніж у кишковопорожничних, способом життя, під час якого процеси дисиміляції відбуваються інтенсивніше.

Кровоносної і дихальної систем немає.

За незначним винятком плоскі черви — гермафродити, тобто істоти, у яких в одному організмі розвиваються і чоловічі (сім’яники), і жіночі (яєчники) статеві органи.