Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження та ріст тварин

Подразливість — здатність клітин організму переходити зі стану фізіологічного спокою в діяльний стан у відповідь на дію будь-якої сили, яку називають подразником, процес дії цієї сили — подразненням, а відповідь на нього — біологічною реакцією. Центральна нервова система діє рефлекторно відповідно до характеру подразнення.

Центральна нервова система — сукупність структур в організмі тварин, що здійснюють взаємозв’язок окремих органів між собою та всього організму з навколишнім середовищем. Вона розшифровує сигнали органів чуття і узгоджує з ними дії всіх інших органів.

Органи чуття (зір, нюх, дотик тощо) потрібні тваринам, щоб знаходити корм, відчувати загрозу, для контактів в угрупованнях.

Рух — одна з найважливіших ознак переважної більшості тварин, що відіграє величезну роль у їхньому житті.

Завдяки активному переміщенню з місця на місце відбувається швидка зміна умов життя, що веде до удосконалення всієї організації тварин, насамперед їхньої нервової системи та органів чуття. Пересування сприяє активному пошуку їжі та її захопленню; отже, живлення стає інтенсивнішим, що призводить до посилення обміну речовин. Тваринам, здатним до швидкого пересування, легше захищатися від несприятливих умов існування, від різних ворогів. Крім того, завдяки переміщенню відбувається розселення виду, захоплення нових територій з дещо відмінними умовами життя, а це сприяє вияву мінливості — передумові виникнення нових підвидів і видів.

Травлення — сукупність процесів, які забезпечують механічну й хімічну обробку їжі в організмі тварин, у результаті чого складні хімічні речовини перетворюються на прості, що легко засвоюються організмом.

Дихання — сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують надходження в організм із зовнішнього середовища кисню, використання його клітинами і тканинами для окиснення органічних речовин та видалення з організму вуглекислого газу.

Виділення — процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин.

Вуглекислий газ та деякі інші сполуки виносяться з кров’ю і виділяються через органи дихання. Через шкіру деяких тварин відбувається водо- й газообмін. Неперетравлені рештки харчових мас видаляються з травного каналу у вигляді калу. Через сечовидільну систему виводиться більша частина продуктів розщеплення білків, жирів і вуглеводів: вода, амоніак, сечовина, сечова кислота тощо.

Транспортна система забезпечує переміщення необхідних речовин між різними частинами тіла тварини. У більшості тварин — це система кровоносних судин, якими тече кров. Переважно таку течію забезпечує особливий орган — серце. Транспортна система, як правило, тісно пов’язана з дихальною — розносить по всьому тілу збагачену киснем кров.

Репродуктивна система є однією з головних, забезпечуючи розмноження кожного виду. У багатьох тварин розвиваються статеві залози з вивідними протоками, які з’єднують їх із зовнішнім середовищем.

Біологічний ріст — один з виявів індивідуального розвитку організмів, пов’язаний зі збільшенням їх живої маси. Ріст здійснюється внаслідок переважання асиміляційних процесів в організмі над дисиміляційними.