Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Особливості організації одно- та багатоклітинних тварин

Підцарство Одноклітинні, або Найпростіші, налічує, за різними даними, від 40 до 70 тис. видів, у т. ч. в Україні — близько 1500. Це типи Саркоджгутикові (класи Саркодові та Джгутикові) Інфузорії; Споровики.

Вільноживучі види поширені в морській воді (форамініфери, радіолярії), прісних водоймах (амеба, евглена зелена, інфузорія-туфелька), вологому ґрунті (деякі амеби, інфузорії).

Паразитичні види оселяються в організмі людини (дизентерійна амеба, трипаносома, лямблія, малярійний плазмодій), свійських і промислових тварин (паразитичні інфузорії).

Тіло одноклітинних (2—150 мкм) складається з однієї клітини, яка функціонально становить цілісний організм. Вони здатні пересуватись, тому клітина найпростіших побудована значно складніше, ніж клітина багатоклітинного організму, і може мати такі органели, які у клітинах багатоклітинних відсутні взагалі або трапляються дуже рідко: органели руху (псевдоподії, джгутики, війки), травні вакуолі, скоротливі вакуолі тощо.

Несприятливі умови переносять у вигляді цист (у процесі інцистування).

До підцарства Багатоклітинні належать складні багатоклітинні гетеротрофні тварини. Тіло багатоклітинних тварин у дорослому стані складається з великої кількості клітин. Утворились тканини — об’єднання однорідних диференційованих клітин, що виконують подібні функції. Різні типи тканин для виконання певних функцій формують органи. Окремі органи й системи органів працюють взаємопов’язано й перебувають під загальним контролем організму.