Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Ліпіди: будова, властивості та функції в організмах

Ліпіди становлять велику групу різноманітних органічних речовин, до складу яких входять жири та ліпоїди. Ліпоїди — жироподібні речовини, які за хімічною будовою, фізико-хімічними властивостями та біологічною роллю близькі до нейтральних жирів. Загальною властивістю ліпідів є нерозчинність у воді, але вони розчиняються в спирті, бензині, хлороформі.

Оскільки ліпіди не розчиняються у воді, вони значною мірою зумовлюють міцність тих структур, до складу яких входять. З огляду на це, особливо важлива роль ліпідів у структурі мембран, де вони з’єднані з білками у вигляді ліпопротеїдів. Мембрани, як відомо, відіграють виключну роль у структурі, обміні та функціях клітин, а також її органел — мітохондрій, рибосом, ядра тощо. У кожному типі мембран внутрішня частина є бімолекулярним шаром ліпідів, на якому з внутрішньої та зовнішньої сторін розташовані білки, тобто білки ніби вбудовані із двох сторін у ліпідний шар. Тому мембрани характеризують як шаруваті структури.

Ліпіди та продукти їх обміну становлять велику групу біологічно активних речовин, що впливають на метаболізм і структуру клітин та організму. До цих речовин належать чоловічі та жіночі статеві гормони, гормони кори наднирників, простагландини, жовчні кислоти, деякі вітаміни (наприклад, А і D) та інші сполуки.

Резервні ліпіди (у більшості випадків — прості жири тригліцериди) відкладаються в підшкірній жировій тканині, сальнику, капсулі нирок тощо.

Прості ліпіди — це переважно складні ефіри різних спиртів і жирних кислот:

  • 1) жири (нейтральні жири) — складні ефіри гліцерину і вищих жирних кислот, тобто тригліцериди;
  • 2) стериди — складні ефіри одноатомних циклічних спиртів стеринів і вищих жирних кислот;
  • 3) віск — вищі жирні та циклічні спирти та їх складні ефіри з вищими жирними кислотами. До простих ліпідів відносять також ефіри вітамінів А і D з вищими жирними кислотами.

Складні ліпіди є ефірами вищих жирних кислот і спиртів, але, на відміну від простих ліпідів, вони мають у своїй молекулі ще кілька інших складових (азотисті сполуки, залишки фосфатної або сульфатної кислот, вуглеводи тощо). До складних ліпідів належать:

  • 1. Фосфоліпіди (фосфатиди) — складні ефіри жирних кислот і спиртів (гліцерину, сфінгозину). Крім того, до їх складу входять залишки фосфатної кислоти й нітрогеновмісні сполуки (холін, коламін, серин).
  • 2. Гліколіпіди — похідні аміноспирту сфінгозину, жирних кислот і вуглеводів (глюкози, галактози).
  • 3. Сульфоліпіди — подібні до гліколіпідів і фосфатидів, але мають у своєму складі залишок сульфатної кислоти.