Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Відділ Плауноподібні

Плаун булавоподібний — багаторічна рослина. Стебло його гнучке, розпростерте на поверхні ґрунту. Від нижнього боку відходять ризофори, які дають додаткові корені. Ризофори є своєрідними підпорками. Зверху від стебла дихотомічно відгалужуються бічні гілки. Стебло й гілки густо вкриті спірально розташованими лінійно-ланцетними листками. Листок має верхній і нижній епідерміс із продихами. Посередині листка проходить центральна жилка. Стебло, як і гілки, дихотомічно галузиться.

На окремих гілках з редукованими лускуватими листками розміщені стробіли, або спороносні колоски. Кожний з них складається з осі, до якої спірально прикріплені спорофіли. Спорофіл має видозмінену широку пластинку, в основі якої впоперек розміщений ниркоподібний спорангій на коротенькій ніжці. Спорангій продукує значну кількість спор із двома оболонками: зовнішньою (екзоспорій) і внутрішньою (ендоспорій). За оптимальних умов спори проростають і утворюють двостатевий заросток невеликих розмірів. Заросток веде підземний спосіб життя, рідше наземний. Спори проростають на 5-7-й рік, вступають у симбіоз із грибами, а статевої зрілості досягають через 12-15 років. На цей час на заросткові виникають численні антеридії та архегонії. Антеридії заглиблені в тканину заростка. Численні спермагенні клітини їх діляться мітозом і дають початок дводжгутиковим сперматозоїдам. Архегонії також заглиблені в тканину заростка своєю черевною частиною. На період дозрівання шийкові канальцеві клітини розпливаються і звільняють доступ сперматозоїдам. Запліднюється яйцеклітина у воді або під час значного зволоження ґрунту. Утворюється зигота, з якої розвивається зародок. Зародок залишається в заросткові і диференціюється на зародковий корінець, яким прикріплюється до заростка, зародкове стебельце та зародкові листочки. З нього розвивається спорофіт, який домінує в циклі розвитку.