Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Різноманітність рослин

Зелені водорості (Chlorophyta)

Цей відділ об'єднує одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми з монадною, пальмелоїдною, пластинчастою або кокоїдною структурою талому. Клітини зелених водоростей можуть бути одноядерними або багатоядерними; клітинна оболонка целюлозно-пектинова, але в деяких представників відсутня, і клітини вкриті лише плазмолемою. Клітини мають зелений колір, зумовлений наявністю хлорофілу а і b; крім того, у клітинах, є каротин, ксантофіли (лютеїн, неоксантин, зеаксантин, віолаксантин, антероксантин). У хлоропластах розміщені піреноїди, навколо яких відкладаються крохмаль і олія. Органи руху — два, рідше чотири джгутики однакової довжини і форми. Розмноження вегетативне, безстатеве і статеве. Вегетативне здійснюється поділом клітин. Безстатеве — за допомогою різних типів спор: зооспор, апланоспор, автоспор, гемізооспор. Статевий процес відомий майже в усіх видів і різноманітний: ізогамія, гетерогамія, оогамія, зигогамія, кон’югація. Зигота, як правило, проростає після редукційного поділу, тому більшість зелених водоростей у вегетативному стані гаплоїдні. Диплоїдна тільки зигота.

Хлорела — має вигляд нерухомої (без джгутиків) кульки 2-10 мкм у діаметрі. Зовні клітини вкриті твердою оболонкою целюлозної природи. У цитоплазмі міститься один пристінний хлоропласт з одним піреноїдом. Піреноїд зазвичай оточений крохмальною обгорткою. Ядро одне. Запасні речовини — крохмаль та безбарвна олія.

Хламідомонада має клітини грушоподібної або овальної форми. Поверхня клітини вкрита прозорою оболонкою. На передньому кінці тіла є 2 джгутики, що забезпечують рух. Всю внутрішню частину клітини займає цитоплазма з великим чашоподібним хлоропластом. У нижній потовщеній частині хлоропласта розміщений піреноїд. У вирізці хлоропласта розташоване ядро з добре помітним ядерцем.

Спірогіра — нерозгалужсні, поодинокі або в скупченнях нитки, від кількох міліметрів до 10 м. Клітини короткі або видовжені, циліндричні, з поперечними перегородками. Кожна клітина містить від одного до декількох пристінних спіральних хлоропластів з піреноїдами. У центрі розташована велика вакуоля. Ядро одне, велике, з добре помітним ядерцем, міститься у центрі вакуолі. Запасна речовина крохмаль.

Хара — це макроскопічні водорості, зовні схожі з деякими хвощами. Висота їх талому становить 20-200 см, бокові гілки обмеженого росту. Накопичують крохмаль як запасну речовину.

Ульва має м’яку слань завдовжки 30-40 см. з лопатевим складчастим краєм. Підошва маленька, стеблинка відсутня. Має яскраво-зелене забарвлення. Росте на літоралі і субліторалі на каменях на глибині до 10 м. Придатна в їжу, розводять на морських фермах.

Улотрикс — рід зелених водоростей, що поширений у річках. Прикріплюючись до підводних предметів, утворює яскраво-зелені обростання. Баговиння улотрикса складається з нерозгалужених ниток різної довжини, які на початку росту прикріплюються до субстрату безбарвною видовженою клітиною — ризоїдом. Клітини ниток циліндричні або бочкоподібні, короткі. Кожна клітина має ядро, пристінний хлоропласт у вигляді неповного кільця і один або кілька піреноїдів Розмноження вегетативне, безстатеве і статеве.