Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Відповіді

Вправа 1

1. 7,4 · 10-2 Н; 0,3 м.

2. 1 · 10-5 Кл; 3 · 10-5 Кл; 0,02 м.

3. а) 4 мН; 3 мН; б) 4 мН, 1 мН.

4. 1,1 · 10-7 Кл.

5. Збільшилася в 1,8 разу; зменшилася в 1,25 разу.

6. 2 мН.

Вправа 2

1. На прямій, яка з’єднує заряди, на відстані 1/3а від меншого і 2/3а від більшого; на тій само прямій на відстані а від меншого і 2а від більшого.

2. 70 кВ/м; 10 кВ/м; 50 кВ/м; 50 кВ/м.

3. 4 · 104 Н/Кл; 7,2 · 10-5 Н.

4. 40 кВ/м; 10 кВ/м.

5. а) 576 кВ/м; б) 432 кВ/м.

Вправа 3

1. 4 · 104 Н/Кл; 7,2 · 10-5 Н.

2. 40 кВ/м; 10 кВ/м.

3. а) 0,125 кВ/м; б) 200 кВ/м, -75 кВ/м; в) -200 кВ/м, 75 кВ/м; г) 0, -125 кВ/м.

4. а) 576 кВ/м; б) 432 кВ/м.

5. На прямій, яка з’єднує заряди, на відстані 1/3а від меншого і 2/3а від більшого; на тій самій прямій на відстані а від меншого і 2а від більшого.

Вправа 4

1. а) ± 6 кВ; б) 0; в) ± 4,2 кВ.

2. 3,5 кВ.

3. 8,4 · 106 м/с.

Вправа 5

1. 1,2 · 10-7 Кл; 1,8 · 10-7 Кл.

3. 4,5 · 10-2 м; 5 пФ.

4. Збільшиться в 1,5 разу.

5. 8.

6. 580 пФ.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. В; 3. А; 4. В; 5. А; 6. Збільшити у 2 рази; 7. 1,2 · 10-4 Кл; 8. 0,27 Дж.

Вправа 6

1. З’єднати три провідника паралельно й один послідовно.

2. 18 і 9 Ом.

3. 3,3 Ом.

4. UAC = 12 В; UDB = 18 В; I1 = 4 А; І2 = 2 А; I4 = 3,6 А; I5 = 1,8 А; I6 = 0,6 А.

5. 100 м.

6. 4000 м, 100 Ом, 100 Ом, 40 В, 0,1 А, 0,4 А.

7. 0,48 В.

8. 6 кОм.

9. У 10 разів.

Вправа 7

1. 4,5 В; 1 Ом.

2. 6 Ом; 4 Ом.

3. 5,5 А.

4. 4,5 В; 1 Ом.

5. 4 В; 2 В.

Вправа 8

1. 0,2 Ом; 12 В.

2. 15 кг.

3. Збільшилась в 1,23 разу.

4. 40 м.

5. 45 %.

6. 3 В; 2 Ом.

7. 6 Ом, 33 %, 67 %.

Вправа 9

2. 19,2 м.

3. l1≈ 43,6l2.

Вправа 10

1. 6,1 год; 5,3 Вт · год.

2. 0,054 кг

3. 20 Вт.

4. 1,3 Ом.

5. 297 К.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. В; 2. Б; 3. Г; 4. Г; 5. А; 6. 18 кДж; 7. 2,09 · 10-2 кг, 0,23 м3; 8. 3,1 Ом.

Вправа 11

2. 58 А.

3. 66,6 мк Тл.

Вправа 12

1. 20 мТл.

3. 9,3 · 10-24 А · м2.

4. 6,3 · 10-13 Η; 3,1 мм.

Вправа 13

1. a) 0,5 А; б) 0,7 А; в) 0,3 А; ліворуч зі швидкістю 10 м/с.

2. 13 В.

3. За 0,49 с.

4. 100 витків.

5. 29 см.

Вправа 14

1. 2 м Тл.

2. 0,1 А.

3. 120 Дж; зменшиться в 4 рази.

4. 2,5 Дж.

5. 6,4 Дж.

6. 2500 В.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. Г; 6. 120 Дж; зменшиться в 4 рази; 7. а) 0,26 Н; 0,13 Н; 8. 4 · 10-16 Н.

Вправа 15

1. 1,4 см; -1,4 см.

2. х = 0,1 sin 5пt; 1,36 м/с.

Вправа 16

1. 2,8 Дж; 3,8 м/с.

2. 150 мДж; 50 мДж.

4. х = 0,1 cos 10πt; F = -10 cos 10t; 10 H; -5 H.

6. 0,314 c.

Вправа 17

1. 2 c; 0,5 Гц; π c-1.

2. 9 : 1.

3. 18 cм; 50 cм

4. Відставатимуть у всіх випадках

5. Зменшиться у 2 рази

6. 2,5 с

7. 9,81 м/с2

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. A; 6. x = 0,02 sin 10πt; 7. 8,2 см/с, 1,49 мН, 2,21 · 10-5 Дж; 8. 84 м.

Вправа 18

1. q = 10-4 cos 500t; i = -0,05 sin 500t; u = 100 cos 500t; 50 мA; 100 В.

2. 4π · 10-5 с; 2 мкКл; 0,5 В (на кожному конденсаторі).

4. 120 мкДж; 40 мкДж.

5. 5,1 мкГн.

6. Зменшиться в 1,25 разу.

7. Q = 3/8CU2m = 0,6 Дж.

Вправа 19

1. е = 0,1 π sin 10πt; нормаль до площини рамки паралельна лініям індукції; 5 c-1; 0,01 Вб; 0,314 В.

2. Ф = BS cos ωt = 0,08 cos 50t; e = BSω sin ωt = 0,4 sin 50t.

3. 0 B; 0,4 c; 2,5 Гц; e = 50 cos 5πt.

4. 100 Гц; 10 мс; 5 A; 2,5 A.

5. 100 В; 0; -200 В.

Вправа 20

1. 26,4 мкФ; 130 В.

2. 4,6 мА; 73,4 В; 146,6 В.

3. 0,13 Гн; 30 Вт; 11 Вт.

4. 300 Гц.

5. 74%; 68%.

Вправа 21

1. 95 %.

2. 880; 144; 6,11.

3. 124 Вт.

4. 9,6 мм2.

5. 1,5 А.

Вправа 22

1. Збільшити в 9 разів.

2. 18 км; 8300 с-1.

3. 9000; 225 м.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Г; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. А; 6. 1 мс; 7. 400; 8. 25,4 пФ.

Вправа 23

1. Δ = S1O - SO = 0.

2. 2,4 мм.

3. 600 нм.

4. Відстань між максимумами освітленості а, б, в збільшується.

Вправа 24

1. 1,5°.

2. 0,17 мкм.

3. 5 мкм.

4. 3,9 мкм.

Вправа 25

1. 3,9 м.

2. 97 см.

3. 64°.

4. d = 2l sin φ Зображення монети повернеться на кут 2φ навколо ребра двогранного кута, залишаючись на тій же відстані від нього.

5. 6 · 10-2 м.

6. 1,2 см; 1 см.

7. 56°.

Вправа 26

1. 0,78 м.

2. F = 2/9 L = 20 см.

3. 0,5 см.

4. 562.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. Б; 6. Освітленість вертикальної площадки більша в 5,7 раза.; 7. 0,13 мкм; 8. 35°.

Вправа 27

1. 0,73 · 10-10 м.

2. 2,6 · 10-19 Дж; 5 · 10-19 Дж.

3. Рентгенівські; видимі; радіохвилі.

4. 0,3 мкм.

5. 2,4 · 10-12 м; 1,2 · 1020 Гц.

6. 0,99 мкм.

7. 53.

Вправа 28

1. 94 нм.

2. 7,2 · 10-19 Дж; 9,1 · 105 м/с; 3,8 · 10-19 Дж.

3. 1,8 · 10-7 м.

4. 6,4 · 10-34 Дж · с.

5. 0,51 В.

Вправа 29

1. 102 нм, 653 нм, 122 нм.

2. 0,49 мкм.

3. 0,25 мкм.

4. 3,4 · 1015 Гц.

5. Збільшується в 9 разів; зменшується в 4 рази.

6. У 5,4 разу.

7. 3,1 · 10-14 м.

Вправа 30

1. 2,2 МеВ.

2. 220 МеВ.

3. 5,6 МеВ; 8 МеВ.

4. 1,013; 235 а.о.м.

Вправа 31

1. 0,29.

2. Через 64,5 доби.

3. 10,7 МБк.

4. За 5 хв 5 с.

5. 3,3 · 105 с.

Вправа 32

1. 2411Na; 0+1е; 2612Mg; 11H; 11H.

2. Вбирається; виділяється, вбирається.

3. 2,8 МеВ.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. В; 6. 2,79 · 10-19 Дж; 7. Три; 8. поглинається.

Вправа 33

1. δ = -φ.

2. 85°.

3. 40°.

4. h2 = h1 + φ1- φ2.

5. У південно-східній.

Вправа 34

1. Між північним і південним тропіками.

2. Пори року зникли б.

3. Зміщуватимуться на захід щомісяця на 15°.

4. Між точками південного заходу й заходу.

5. h = 62°48'.

Вправа 35

1. Верхня.

2. У протистоянні. У цій конфігурації планети сходять близько до заходу Сонця, а кульмінують опівночі? Відтак вони видимі для спостережень цілу ніч.

3. 29,47 року.

4. mм = 0,012m.

Вправа 36

1. Хромосфері під час повного затемнення Сонця.

2. З корони. Там космічний пил добре пропускає довгохвильові випромінювання нижчих (холодніших) атмосферних шарів, розсіюючи інші, а надвисока температура — джерело ультракоротких випромінювань.

3. 274 м/с2.

4. 4,31 · 106 т/с.

5. 600 млн тонн.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. 4,31 · 106 т/с; 8. 389 діб.