Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 24-28)

1. Визначте, як зміниться період коливань у коливальному контурі, якщо ємність конденсатора зменшити в 4 рази.

 • А збільшиться в 4 рази
 • Б збільшиться у 2 рази
 • В зменшиться в 4 рази
 • Г зменшиться у 2 рази

2. Напруга на клемах первинної обмотки трансформатора — 380 В, а коефіцієнт трансформації — 8. Визначте напругу на клемах вторинної обмотки та вкажіть, дріт якої обмотки товщий.

 • А 3040 В; первинної
 • Б 47,5 В; вторинної
 • В 45,7 В; вторинної
 • Г 304 В; вторинної

3. Напруга на ділянці кола змінного струму змінюється за законом: u = 310 cos 100πt. Визначте покази вольтметра, приєднаного до ділянки.

 • А 310 В
 • Б 100 В
 • В 219 В
 • Г 437 В

4. Укажіть параметри електромагнітної хвилі, які змінюються під час переходу хвилі з повітря у скло.

 • А швидкість і довжина хвилі
 • Б частота і швидкість
 • В довжина хвилі й частота
 • Г амплітуда й частота

5. Виберіть рівняння залежності сили струму від часу в колі електроплити з опором 40 Ом, увімкненої в мережу змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц.

 • А і = 7,8 sin 314t
 • Б i = 5,5 sin 314t
 • В і = 7,8 sin 50t
 • Г і = 7,8 sin 6,28t

6. У коливальному контурі сила струму через котушку змінюється із часом за законом: і = 0,001 sin 3140t. Визначте, через які інтервали часу знак заряду на обкладках конденсатора змінюється на протилежний.

7. Рамка площею 250 см2 обертається із частотою 10 с-1 в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. Амплітудне значення ЕРС індукції дорівнює 63 В. Визначте кількість витків у рамці.

8. Коливальний контур випромінює в повітрі електромагнітні хвилі довжиною 150 м. Яка ємність включена в контур, якщо його індуктивність дорівнює 0,25 мГн? Активним опором знехтуйте.