Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 18-23)

1. Укажіть назву коливань, що відбуваються під впливом зовнішніх сил.

 • А гармонічні
 • Б автоколивання
 • В вільні
 • Г вимушені

2. Дівчинка, що гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Укажіть частоту коливань.

 • А 30 Гц
 • Б 2 Гц
 • В 0,5 Гц
 • Г 0,25 Гц

3. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На малюнку зображено графічну залежність її координати від часу. Укажіть амплітуду коливань.

 • А 4 см
 • Б 6 см
 • В 8 см
 • Г 12 см

4. Тягарець, підвішений на пружині, здійснює вертикальні коливання. Укажіть правильне твердження.

 • А що більшою є маса тягарця, то більша частота коливань
 • Б потенціальна енергія пружини максимальна, коли тягарець проходить положення рівноваги
 • В що більшою є жорсткість пружини, то меншим — період коливань
 • Г швидкість тягарця максимальна, коли тягарець перебуває в нижній точці

5. На малюнку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлена швидкість у точці С?

 • А угору
 • Б униз
 • В ліворуч
 • Г праворуч

6. Амплітуда коливань матеріальної точки — 2 см, період коливань — 0,2 с. Запишіть рівняння коливань, якщо вони почалися з амплітудного відхилення від положення рівноваги.

7. Матеріальна точка масою 5 г здійснює гармонічне коливання із частотою 0,5 Гц. Амплітуда коливань — 3 см. Визначте: 1) швидкість точки в момент часу, коли зміщення — 1,5 см; 2) максимальну силу, що діє на точку; 3) повну енергію точки, що коливається.

8. На озері з човна в безвітряну погоду скинули якір. Дослідник, який стояв на березі, полічив, що хвиля досягла берега за 1 хв, а за 10 с відбувся 21 сплеск, почавши відлік з першого. Відстань між сусідніми гребенями хвиль становила 0,7 м. Визначте відстань від човна до берега.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.