Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 1-7)

1. На малюнку зображено розташування в просторі трьох тіл з однаковими за величиною зарядами. Укажіть правильний характер взаємодії між тілами.

А тіла 2 і 3 притягуються до тіла 1

Б тіла 1 і 2 — притягуються, тіла 2 і 3 — відштовхуються, тіла 1 і 3 — притягуються

В тіла 1 і 2 — відштовхуються, тіла 2 і 3 — відштовхуються, тіла 1 і 3 — притягуються

Г тіла 1 і 2 — притягуються, тіла 2 і 3 — притягуються, тіла 1 і 3 — відштовхуються

2. Укажіть правильне продовження речення: «Електростатичне поле створюють заряди, які у вибраній системі відліку...».

А рухомі

Б рухаються з прискоренням

В нерухомі

Г обертаються

3. Дві однакові легенькі кульки підвішено на нитках так, як показано на малюнку. Заряд однієї кульки -q. Який з малюнків відповідає характеру взаємодії, якщо інша кулька має заряд +q?

4. У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо зменшити відстань між його пластинами у 2 рази?

А зменшиться в 4 рази

Б зменшиться у 2 рази

В збільшиться у 2 рази

Г збільшиться в 4 рази

5. Який напрямок має вектор напруженості електричного поля двох однакових точкових зарядів у точці С?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

6. Від краплини води із зарядом +q відділили краплину з електричним зарядом -q. Яким став заряд краплини?

А +2q

Б +q

В -q

Г -2q

7. Чотири заряджені точкові тіла рухаються в однорідному електричному полі так, як показано на малюнку. Яке твердження є правильним?

А тіла 2 і 4 переміщаються під дією сил електричного поля

Б тіла 1 і 4 переміщаються під дією сторонніх сил

В під час переміщення тіл 2 і 3 виконується від'ємна робота

Г під час переміщення тіл 1 і 4 виконується додатна робота

8. Визначте електричну ємність батареї конденсаторів, з'єднаних так, як показано на малюнку. Ємність кожного конденсатора — 600 мкФ.

9. Два заряджені тіла, електричні заряди яких відповідно 6 · 10-7 і -2 · 10-7 Кл, розташовані в гасі на відстані 0,4 м одне від одного. Визначте напруженість поля в точці, розташованій на середині прямої, що сполучає заряджені тіла.

10. Електричні потенціали двох ізольованих провідників +110 і -110 В. Яку роботу виконує електричне поле під час переміщення заряду 5 · 10-4 Кл з одного провідника на інший? Провідники перебувають у повітрі.