Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Відповіді

Вправа 1

Вправа 2

Вправа 3

Вправа 4

Вправа 5

Вправа 6

Вправа 7

Вправа 8

Вправа 9

Вправа 10

1. 6,1 год; 5,3 Вт · год.

2. 0,054 кг.

3. 20 Вт.

4. 1,3 Ом.

5. 297 K.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. В; 2. Б; 3. Г; 4. Г; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. 18 кДж; 9. 2,09 · 10-2 кг, 0,23 м3; 10. 3,1 Ом.

Вправа 11

Вправа 12

Вправа 13

Вправа 14

1. 2 мТл.

2. 0,1 А.

3. 120 Дж, зменшиться в 4 рази.

4. 2,5 Дж.

5. 6,4 Дж.

6. 2500 В.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. Г; 6. В; 7. А; 8. 0,5 Тл; 9. 0,1 Тл; 10. 4 · 10-16 Н.

Вправа 15

Вправа 16

Вправа 17

1. 2 с; 0,5 Гц; πс-1.

2. 9:1.

3. 18 см; 50 см.

4. Відставатимуть у всіх випадках.

5. Зменшиться у 2 рази.

6. 2,5 с.

7. 9,81 м/с2.

Вправа 18

Вправа 19

1. e = 0,1π sin 10пt; нормаль до площини рамки паралельна лініям індукції; 5 с-1; 0,01 Вб; 0,314 В.

2. Ф = BS cos ωt= 0,08 cos 50t; e = BSω sin ωt = 0,4 sin 50t.

3. 50 В; 0,4 с; 2,5 Гц; e = 50 cos 5пt.

4. 100 Гц; 10 мс; 5 А; 2,5 А.

5. 100 В; 0; -200 В.

6. Половину.

Вправа 20

1. 26,4 мкФ; 130 В.

2. 4,6 мА; 73,4 В; 146,6 В.

3. 72,5 %; 68,5 %.

4. 3,74 мкФ.

5. Не менше ніж 319 В.

6. і = 1,38 sin 314t; напруга відстає від струму за фазою на π/2; q = -4,4 · 10-3 cos 314t.

7. 0,13 Гн; 30 Вт; 11 Вт.

8. 4,1 Ом.

9. 300 Гц.

10. 74 %; 68 %.

Вправа 21

1. 1,34 А; 121 В; 134 В; 295 В.

2. 156 В.

3. 130 В; 26 Ом; 5 А.

4. 12,7 мГн.

Вправа 22

1. 95 %.

2. 880; 144; 6,11.

3. 124 Вт.

4. 9,6 мм2.

5. 1,5 А.

6. 120 кВ.

7. e = sin 314t; 222 В.

Вправа 23

1. Збільшити в 9 разів.

2. 18 км; 8300 с-1.

3.9000; 225 м.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. А; 2. А; 3. А; 4. А; 5. А; 6. Б; 7. 10 мА; 8. е = 4,71 sin (157t); 4,71 В; 3,33 В; 0,04 с; 25 Гц; 9. 2 мкФ; 10. 5,6 А.

Вправа 24

1. 0,3 м.

2. 8 · 104 лк.

3. Стане в 3 рази більшим.

4. 60°.

5. 12 лк.

6. 173 кд.

7. 15 · 103 лм.

8. 30 лк.

9. На відстані 1,4 м від лампи в 100 кд.

10.50 см.

Вправа 25

1. Δ = S1O - SO = 0.

2. 2,4 мм.

3. 600 нм.

4. Відстань між максимумами освітленості а, б, в збільшується.

Вправа 26

1. 1,9 · 10-3 м.

2. 295 нм.

3. Чорною; плівка буде здаватись то жовтою, то чорною.

4. 5,13 · 10-5 рад.

5. k = 5; k + 1 = 6; λ = 0,5 мкм.

6. 1,5 мкм.

7. 675 нм.

8. 1,56.

Вправа 27

1. 1,5°.

2. 0,17 мкм.

3. 5 мкм.

4. 3,9 мкм.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. А; 3. В; 4. Б; 5. Б; 6. В; 7. Збільшиться в 1,4 раза; 8. Освітленість вертикального майданчика більша в 5,7 раза. 9. 0,13 мкм; 10. 2; 3.

Вправа 28

1. 3,9 м.

2. 97 см.

3. 64°.

4. d = 2l sin φ. Зображення монети повернеться на кут 2φ навколо ребра двогранного кута, залишаючись на тій же відстані від нього.

5. 0,6 м.

6. 0,45 м.

Вправа 29

1. 6 · 10-2 м.

2. 1,2 см; 1 см.

3. На 1,6 см.

4. Не може.

5. Відбудеться.

6. 39°.

7. 56°.

8. а) на 13° униз; б) на 20° угору.

9. 39°52'.

10. 0,026 рад.

11. 1,3.

12. π/4.

Вправа 30

1. 0,78 м.

2. F = 2/9 L = 20 см.

3. —

4. 2,25 см.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Г; 2. Б; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. Б; 7. В; 8. 2,9 м; 9. 1,7 м; 10. 82°.

Вправа 31

1. 0,73 · 10-10 м.

2. 2,6 · 10-19 Дж; 5 · 10-19 Дж.

3. Рентгенівські; видимі; радіохвилі.

4. 0,3 мкм.

5. 2,4 · 10-12 м; 1,2 · 1020 Гц.

6. 0,99 мкм.

7. 53.

Вправа 32

1. 94 нм.

2. 7,2 · 10-19 Дж; 9,1 · 105 м/с;

3. 8 · 10-19 Дж.

3. 1,8 · 10-7 м.

4. 6,4 · 10-34 Дж · с.

5. 0,51 В.

6. 3,15 · 10-9 K/с.

7. 3,1 В.

8. 3,45 · 10-25 кг · м/с.

9. 5,7 см.

Вправа 33

1. 1,7 · 10-5 Н.

2. 7 · 10-7 Па; 3,5 · 10-7 Па.

3. 2,8 · 10-4 Н.

4. 2,9 · 1021.

5. 12 мкПа.

Вправа 34

1. 2,2 МеВ.

2. 220 МеВ.

3. 5,6 МеВ; 8 МеВ.

4. 1,013; 235 а.о.м.

Вправа 35

1. 0,29.

2. Через 64,5 доби.

3. 10,7 МБк.

4. За 5 хв 5 с.

5. 3,3 · 105 с.

6. 9,3 · 1018.

7. 0,26 кг.

8. 121 рік.

9. 25 %.

Вправа 36

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. В; 6. 2,79 · 10-19 Дж; 7. Три; 8. 6,9 · 10-14 м; 9. 1147 т; 10. Поглинається.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Б; 2. А; 3. А; 4. Г; 5. Б; 6. А;7. 4,31 · 106 т/с; 8. 61; 9. 2R; 10. Якщо на світлині небесний об'єкт видно як чіткий кружок, то це зоря. Якщо ж об'єкт на світлині має невеликий розмитий обрис або в нього еліптична чи якась інша некругова форма, то це — галактика.

Показник заломлення (середній для видимого світла)

Алмаз

2,4

Повітря

1,00029

Скло

1,6

Вода

1,3

Сірковуглець

1,63

Спирт етиловий

1,36

Періоди піврозпаду деяких радіоактивних речовин

Відносна атомна маса деяких ізотопів1, а. о. м.

1 Щоб визначити масу ядра, треба відняти сумарну масу електронів. Маса спокою електрона становить 0,0005486 а. о. м.

Таблиця значень синусів і тангенсів для кутів 0-90°

Градуси

Синуси

Тангенси

Градуси

Синуси

Тангенси

Градуси

Синуси

Тангенси

0

0,0000

0,0000

31

0,5150

0,6009

61

0,8746

1,804

1

0,0175

0,0175

32

0,5299

0,6249

62

0,8829

1,881

2

0,0349

0,0349

33

0,5446

0,6494

63

0,8910

1,963

3

0,0523

0,0524

34

0,5592

0,6745

64

0,8988

2,050

4

0,0698

0,0699

35

0,5736

0,7002

65

0,9063

2,145

5

0,0872

0,0875

36

0,5878

0,7265

66

0,9135

2,246

6

0,1045

0,1051

37

0,6018

0,7536

67

0,9205

2,356

7

0,1219

0,1228

38

0,6157

0,7813

68

0,9272

2,475

8

0,1392

0,1405

39

0,6293

0,8098

69

0,9336

2,605

9

0,1564

0,1584

40

0,6428

0,8391

70

0,9397

2,747

10

0,1736

0,1763

41

0,6561

0,8693

71

0,9455

2,904

11

0,1908

0,1944

42

0,6691

0,9004

72

0,9511

3,078

12

0,2079

0,2126

43

0,6820

0,9325

73

0,9563

3,271

13

0,2250

0,2309

44

0,6947

0,9657

74

0,9613

3,487

14

0,2419

0,2493

45

0,7071

1,0000

75

0,9659

3,732

15

0,2588

0,2679

46

0,7193

1,036

76

0,9703

4,011

16

0,2756

0,2867

47

0,7314

1,072

77

0,9744

4,331

17

0,2924

0,3057

48

0,7431

1,111

78

0,9781

4,705

18

0,3090

0,3249

49

0,7547

1,150

79

0,9816

5,145

19

0,3256

0,3443

50

0,7660

1,192

80

0,9848

5,671

20

0,3420

0,3640

51

0,7771

1,235

81

0,9877

6,314

21

0,3584

0,3839

52

0,7880

1,280

82

0,9903

7,115

22

0,3746

0,4040

53

0,7986

1,327

83

0,9925

8,114

23

0,3907

0,4245

54

0,8090

1,376

84

0,9945

9,514

24

0,4067

0,4452

55

0,8192

1,428

85

0,9962

11,43

25

0,4226

0,4663

56

0,8290

1,483

86

0,9976

14,30

26

0,4384

0,4877

57

0,8387

1,540

87

0,9986

19,08

27

0,4540

0,5095

58

0,8480

1,600

88

0,9994

28,64

28

0,4695

0,5317

59

0,8572

1,664

89

0,9998

57,29

29

0,4848

0,5543

60

0,8660

1,732

90

1,0000

30

0,5000

0,5774

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст