Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 50-58)

1. Укажіть правильний варіант пояснення грануляції у фотосфері Сонця.

А наявність хвильових процесів на поверхні Сонця

Б конвекційне перенесення енергії

В дуже холодні плями

Г випромінювання нейтрино

2. Що спонукає частинки сонячного вітру покинути Сонце і прискорено рухатися проти його сили тяжіння в міжпланетний простір?

А сила газового і світлового тиску у високотемпературній короні

Б темна енергія

В антигравітація

Г сила гравітації ядра Галактики

3. Зорі якого кольору мають на поверхні найвищу температуру?

А блакитні

Б білі

В жовті

Г червоні

4. Які зорі світять довше за інші?

А гіганти спектрального класу О

Б білі зорі спектрального класу А

В червоні гіганти спектрального класу М

Г червоні карлики спектрального класу М

5. Який космічний об'єкт називають пульсаром?

А червоний гігант

Б нейтронну зорю

В білий карлик

Г пульсуючу зорю

6. На що може перетворитись у майбутньому зоря, яка має масу, більшу за дві маси Сонця?

А на чорну діру

Б на нейтронну зорю

В на пульсар

Г на білого карлика

7. На скільки тонн щосекунди зменшується маса Сонця, якщо в простір випромінюється Е = 3,88 · 1026 Дж світлової енергії?

8. На диску Сонця видно три групи плям: у першій — дві плями, у другій — три й у третій — чотири плями. Є ще дві поодинокі плями. Визначте число Вольфа.

9. Деяка зоря має температуру поверхні Т = 4Τ, а її світність L = 1024 L. Який радіус R зорі порівняно із радіусом Сонця?

10. Як відрізнити далекі галактики від зір нашої Галактики, що розміщені в тому самому напрямку, в якому видно галактики?