Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 37-39)

1. Посередині між двома плоскими дзеркалами, паралельними одне одному, розміщено точкове джерело світла. Визначте швидкості (однакові), з якими мають рухатися обидва дзеркала, залишаючись паралельними одне одному, щоб перші уявні зображення в дзеркалах зближувалися зі швидкістю

2. Визначте кут падіння світлового променя на скло (n = 1,6), щоб кут заломлення був удвічі меншим від кута падіння.

А 53°

Б 74°

В 30°

Г 38°

3. Промінь падає нормально на бічну грань рівнобедреної трикутної скляної призми (n = 1,5). Визначте кут відхилення променя від початкового напрямку, якщо заломлюючий кут призми становить 40°.

А 40°

Б 30°

В 35°

Г 45°

4. Предмет заввишки 4 м розташований на відстані 20 м від спостерігача. Фокусна відстань оптичної системи ока дорівнює 1,5 см. Визначте розмір зображення на сітківці ока.

А 3 см

Б 3 мм

В 2 см

Г 4 мм

5. Визначте оптичну силу системи, що складається з двох щільно складених лінз із оптичними силами 3 дптр і 1,5 дптр.

А 1,5 дптр

Б 2,5 дптр

В 4,5 дптр

Г 2 дптр

6. На який кут потрібно повернути дзеркало, щоб кут між падаючим і відбитим променями збільшився на α?

7. Радіус кривизни увігнутого дзеркала — 48 см. Визначте фокусну відстань цього дзеркала.

А 48 см

Б 36 см

В 0,24 м

Г 0,96 м

8. У дно озера забито стовп заввишки 4 м, який виступає з води на 1 м. Визначте довжину тіні від стовпа на дні озера, якщо промені падають на воду під кутом 45°.

9. На яку максимальну глибину можна занурити у воду точкове джерело світла, щоб квадратний пліт зі стороною 4 м не пропускав світла в простір над поверхнею води? Центр плота розміщений над джерелом.

10. Заломлюючий кут скляної призми дорівнює 60°. Кут падіння променя на бічну грань призми — 30°. Визначте кут відхилення променя від початкового напрямку після проходження крізь призму.