Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 31-36)

1. Для роботи за письмовим столом освітленість його поверхні має бути не меншою ніж 50 лк. Сила світла лампи дорівнює 100 кд. Визначте висоту, на якій треба розмістити лампу над поверхнею стола.

А 0,7 м

Б 1,4 м

В 1,0

Г 0,5 м

2. Визначте довжину хвиль фіолетового світла, частота якого 7,5 · 1014 Гц у склі, де їхня швидкість

А 3 · 10-7 м

Б 4 · 10-7 м

В 4,4 · 10-7 м

Г 3,6 · 10-7 м

3. Вода освітлюється жовтим світлом довжиною хвилі 600 нм. Визначте довжину хвилі у воді та колір світла, який бачитиме плавець, що пірнув.

А 610 нм; жовтий

Б 810 нм; червоний

В 460 нм; жовтий

Г 460 нм; синій

4. Різниця ходу двох когерентних хвиль до точки на екрані дорівнює 900 нм. Довжина хвиль 0,6 мкм. Укажіть явище, що спостерігатиметься в цій точці.

А інтерференційний максимум

Б інтерференційний мінімум

В може бути і максимум, і мінімум

Г дифракційна картина

5. У деяку точку простору приходять дві когерентні світлові хвилі з різницею ходу 2,5 мкм. Визначте довжину хвилі, якщо в даній точці спостерігається інтерференційний максимум п'ятого порядку.

А 550 нм

Б 500 нм

В 450 нм

Г 600 нм

6. Дифракційна ґратка, період якої 0,01 мм, освітлюється світлом довжиною хвилі 500 нм. Визначте відстань між максимумами нульового й першого порядку на екрані, що віддалений від ґратки на 3 м.

А 10 см

Б 12 см

В 15 см

Г 8 см

7. Зіпсовану лампу замінили іншою, сила світла якої 35 кд. Як змінилася освітленість поверхні, якщо сила світла першої лампи була 100 кд, а нову лампу вдвічі наблизили до поверхні?

8. Сонце перебуває на кутовій висоті 10° над горизонтом. Порівняйте освітленості вертикального та горизонтального майданчиків однакових розмірів, розміщених поряд.

9. На мильну плівку (n = 1,33) падає біле світло під кутом 45°. За якої найменшої товщини плівки відбиті промені будуть забарвлені в жовтий колір (λ = 0,6 мкм)?

10. Радіуси двох сусідніх світлих кілець Ньютона, які спостерігаються в прохідному світлі, дорівнюють 4 мм і 4,9 мм. Визначте порядкові номери кілець, якщо радіус кривизни лінзи — 10 м.