Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 24-30)

1. Як зміниться період власних електромагнітних коливань у контурі, зображеному на малюнку, якщо ключ K перевести з положення 1 у положення 2?

А збільшиться в 3 рази

Б зменшиться в 3 рази

В збільшиться в 9 разів

Г зменшиться в 9 разів

2. Зміна заряду конденсатора в коливальному контурі здійснюється за законом q = 10-5cos (50,24 · 106)t. Визначте максимальний заряд конденсатора та частоту електромагнітних коливань у контурі.

А 10 мкКл, 8 МГц

Б 8 мкКл, 10 МГц

В 10 нКл, 8 мГц

Г 10 мкКл, 50 МГц

3. Яке з названих нижче явищ, характерних для електромагнітних хвиль, не є загальною властивістю хвиль будь-якої природи?

А поляризація

Б заломлення

В дифракція

Г інтерференція

4. Укажіть параметри електромагнітної хвилі, які змінюються під час переходу хвилі з повітря у скло.

А швидкість і довжина хвилі

Б частота і швидкість

В довжина хвилі та частота

Г амплітуда й частота

5. Визначте швидкість зміни сили струму в обмотці електромагніту індуктивністю 4 Гн, якщо в ній збуджується ЕРС самоіндукції 100 В.

6. У коло змінного струму ввімкнуто котушку індуктивністю 20 мГн і конденсатор ємністю 50 мкФ. За якої частоти змінного струму виникне явище резонансу?

А 159 кГц

Б 159 Гц

В 0,159 Гц

Г 1,59 кГц

7. У коливальному контурі, що складається з котушки індуктивністю 2 Гн та конденсатора ємністю 1,5 мкФ, максимальне значення заряду на пластинах — 2 мкКл. Визначте значення сили струму в контурі в той момент, коли заряд на пластинах конденсатора досягне значення 1 мкКл.

8. Рамка рівномірно обертається в однорідному магнітному полі. Водночас магнітний потік, що пронизує рамку, змінюється за законом Ф = 3 · 10-2cos157t. Запишіть рівняння зміни ЕРС індукції, що виникає в рамці. Визначте максимальне та діюче значення ЕРС, період і частоту струму.

9. При підключенні конденсатора до мережі змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц у ділянці кола протікає струм 0,14 А. Визначте ємність конденсатора. Вважайте активний опір утвореної ділянки мізерно малим.

10. Трансформатор, ККД якого 75 %, споживає потужність 90 Вт. Визначте силу струму у вторинній обмотці, якщо напруга на її затискачах — 12 В.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.