Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 18-23)

1. Укажіть назву коливань, що відбуваються під впливом зовнішніх сил.

А гармонічні

Б автоколивання

В вільні

Г вимушені

2. Дівчинка, що гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Укажіть частоту коливань.

А 30 Гц

Б 2 Гц

В 0,5 Гц

Г 0,25 Гц

3. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На малюнку зображено графічну залежність її координати від часу. Укажіть амплітуду коливань.

А 4 см

Б 6 см

В 8 см

Г 12 см

4. Тягарець, підвішений на пружині, здійснює вертикальні коливання. Укажіть правильне твердження.

А що більшою є маса тягарця, то більша частота коливань

Б потенціальна енергія пружини максимальна, коли тягарець проходить положення рівноваги

В що більшою є жорсткість пружини, то меншим — період коливань

Г швидкість тягарця максимальна, коли тягарець перебуває в нижній точці

5. На малюнку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлена швидкість у точці С?

А угору

Б униз

В ліворуч

Г праворуч

6. Амплітуда коливань матеріальної точки — 2 см, період коливань — 0,2 с. Укажіть на рівняння коливань, якщо вони почалися з амплітудного відхилення від положення рівноваги.

А х = 2 sin 5пt

Б х = 0,02 cos 10пt

В х = 0,02 sin 0,1пt

Г х = 0,02 sin 10пt

7. Звукова хвиля переходить із води у металевий борт судна. Укажіть, як змінюються характеристики хвилі.

А частота хвилі збільшується, швидкість поширення не змінюється

Б частота хвилі не змінюється, швидкість поширення збільшується

В частота хвилі зменшується, довжина хвилі збільшується

Г частота хвилі не змінюється, довжина хвилі зменшується

8. У нерухомому ліфті висить маятник, період коливань якого 1 с. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо період коливань цього маятника став дорівнювати 1,1 с? Відповідь запишіть у метрах за секунду в квадраті.

9. Матеріальна точка масою 5 г здійснює гармонічне коливання із частотою 0,5 Гц. Амплітуда коливань — 3 см. Визначте: 1) швидкість точки в момент часу, коли зміщення становить 1,5 см; 2) максимальну силу, що діє на точку; 3) повну енергію точки, яка коливається.

10. На озері з човна в безвітряну погоду скинули якір. Дослідник, який стояв на березі, полічив, що хвиля досягла берега за 1 хв, а за 10 с відбувся 21 сплеск, почавши відлік з першого. Відстань між сусідніми гребенями хвиль становила 0,7 м. Визначте відстань від човна до берега.