Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

В тексті підручника наводяться не лише наукові факти, теорії та пояснення а й проблемні запитання, описи природних явищ чи технологічних процесів. Вони спонукатимуть вас шукати відповіді, аналізувати й пояснювати. У тексті параграфів вам буде траплятися рубрика «Зверніть увагу», де зазначено умови, які слід враховувати задля вирішення конкретної ситуації, яку не завжди можна розв'язати загальноприйнятими методами. Зважаючи на те, що нам часто доведеться пригадувати раніше вивчений матеріал як з фізики, так і з інших предметів, а також те, що ви маєте навчитися самостійного пошуку інформації, що розширить ваш світогляд і допоможе зрозуміти наш складний і таємничий світ, у підручнику є рубрика «Електронний додаток», яка містить необхідний додатковий матеріал.

Розділ 1. Електродинаміка

§ 1. Закон Кулона

§ 2. Електричне поле

§ 3. Електричне поле заряджених поверхонь

§ 4. Провідники та діелектрики в електричному полі

§ 5. Робота з переміщення заряду в електричному полі

§ 6. Потенціал електричного поля

§ 7. Електроємність. Конденсатори

Електродинаміка. Перевірте себе (§ 1-7)

§ 8. Електричний струм. Закон Ома для повного кола

§ 9. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа

§ 10. Електричний струм у металах

§ 11. Електричний струм у напівпровідниках

§ 12. Електричний струм у рідинах

§ 13. Електричний струм у газах

Електродинаміка. Перевірте себе (§ 8-13)

§ 14. Магнітна взаємодія. Закон Ампера

§ 15. Дія магнітного поля

§ 16. Електромагнітна індукція

§ 17. Самоіндукція

Електродинаміка. Перевірте себе (§ 14-17)

Розділ 2. Коливання та хвилі

§ 18. Вільні та вимушені коливання

§ 19. Гармонічні коливання

§ 20. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях

§ 21. Маятники

§ 22. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

§ 23. Механічні коливання

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 18-23)

§ 24. Вільні електромагнітні коливання

§ 25. Змінний струм

§ 26. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму

§ 27. Послідовне і паралельне з'єднання елементів у колі змінного струму

§ 28. Трансформатор

§ 29. Електромагнітні хвилі

§ 30. Властивості електромагнітних хвиль

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 24-30)

§ 31. Світлові хвилі. Основні фотометричні величини

§ 32. Інтерференція світла

§ 33. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках

§ 34. Дифракція світла

§ 35. Дисперсія світла

§ 36. Поляризація світла

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 31-36)

§ 37. Відбиття світла. Дзеркала

§ 38. Заломлення світла

§ 39. Лінзи

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 37-39)

Розділ 3. Квантова та ядерна фізика

§ 40. Гіпотеза квантів Планка. Фотон

§ 41. Фотоефект

§ 42. Тиск світла. Фотохімічна дія світла

§ 43. Хвильові властивості електронів. Електрони в атомі

§ 44. Випромінювання

§ 45. Спектральний аналіз

§ 46. Атомне ядро

§ 47. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

§ 48. Ядерні реакції

§ 49. Елементарні частинки

Квантова та ядерна фізика. Перевірте себе (§ 40-49)

Розділ 4. Астрономія

§ 50. Поняття зорі. Найближча зоря — Сонце

§ 51. Сонячна активність і її прояви на Землі

§ 52. Зорі. Класифікація зірщ

§ 53. Еволюція зір

§ 54. Подвійні, кратні та змінні зорі

§ 55. Наша Галактика

§ 56. Галактики

§ 57. Елементи сучасної космології

§ 58. Життя у Всесвіті. Мультивсесвіт

Астрономія. Перевірте себе (§ 50-58)

Практикум

Відповіді