Фізика і астрономія. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 1-6). Механіка

4. Визначте шлях, який проходить кінець годинникової стрілки завдовжки l за добу.

  • А 0
  • Б πl
  • В 2πl
  • Г 4πl

5. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки на краю першого диска мають в 4 рази менше доцентрове прискорення, ніж точки на краю другого диска. Визначте відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска.

6. Тіло, що рухається прямолінійно рівноприскорено, за перші 2 с спостереження пройшло 180 м, за другі — 168 м у тому самому напрямку, за треті 2 с — 156 м і т. д. Визначте прискорення тіла.

7. Тіло нерівномірно рухається по колу радіусом 1 м. Швидкість тіла визначається законом v = 3t + 1. Визначте прискорення тіла через одну секунду після початку руху.

10. Швидкість плавця відносно річки в 2 рази більша, ніж швидкість річки відносно берега. Плавець перепливає з одного берега на інший. Під яким кутом до берега відносно води йому треба плисти, щоб його знесло на мінімальну відстань?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.