Фізика і астрономія. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 20-26). Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Термодинаміка

1. Маса молекули газу, який є складовою повітря, дорівнює 5,32 • 10-26 кг. Який це газ?

 • А водень
 • Б вуглекислий газ
 • В азот
 • Г кисень

2. Обчисліть середню квадратичну швидкість атомів Гелію в атмосфері Юпітера. Температура атмосфери цієї планети становить -123 °С.

 • А середню квадратичну швидкість молекули
 • Б температуру
 • В об’єм
 • Г густину

4. З балона через неповністю закритий кран вийшло 20 % газу. Який тиск встановився в балоні, якщо до витікання газу тиск становив 105 Па? Температура весь час залишалася незмінною.

 • А 2 • 105 Па
 • Б 5 • 105 Па
 • В 8 • 105 Па
 • Г 1,2 • 106 Па

5. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах р, Т. Який із графіків у координатах р, V відповідає цьому процесу?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.