Фізика і астрономія. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика і астрономія. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Ви розпочинаєте вивчення систематичних курсів фізики й астрономії. Нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство й навіть гуманітарна сфера життя суспільства) використовує сучасні технологічні установки, автоматизовані пристрої, які нібито зроблять за вас усю роботу, і вам не потрібно знати, як вони працюють. Але якщо ви хочете досягти успіху, то будете шукати способи вдосконалення того чи іншого процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді, і тоді в пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики й астрономії: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати й систематизувати факти й події. Застосовуючи базові знання, здобуті в основній школі, ви навчитеся застосовувати математичний апарат для опису природних явищ і процесів, будувати моделі для опису складних процесів і, навпаки, — застосовувати теоретичні закономірності до реальних об’єктів.

Вступ

Розділ 1. Механіка

§ 1. Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки

§ 2. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух

§ 3. Відносність механічного руху

§ 4. Прямолінійний рівноприскорений рух

§ 5. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу

§ 6. Рівномірний і нерівномірний обертальні рухи

Перевірте себе (§ 1-6). Механіка

§ 7. Закони Ньютона

§ 8. Закон всесвітнього тяжіння

§ 9. Рух у полі земного тяжіння

§ 10. Рух під дією кількох сил

§ 11. Дія законів Ньютона в неінерціальних системах відліку

§ 12. Момент сили. Рівновага тіла

§ 13. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі

Перевірте себе (§ 7-13). Механіка

§ 14. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 15. Механічна робота. Потужність

§ 16. Механічна енергія. Закон збереження енергії

§ 17. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу

§ 18. Механіка рідин і газів

§ 19. Основи спеціальної теорії відносності

Перевірте себе (§ 14-19). Механіка

Розділ 2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Термодинаміка

§ 20. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини

§ 21. Взаємодія молекул. Поясненняагрегатних станів на основі молекулярно-кінетичної теорії

§ 22. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії

§ 23. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури

§ 24. Швидкості молекул

§ 25. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон

§ 26. Ізопроцеси

Перевірте себе (§ 20-26). Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Термодинаміка

§ 27. Внутрішня енергія та робота ідеального газу

§ 28. Перший закон термодинаміки

§ 29. Напрямок теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія

§ 30. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно

Перевірте себе (§ 27-30). Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Термодинаміка

§ 31. Реальні гази

§ 32. Пароутворення та конденсація

§ 33. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря

§ 34. Рідини. Властивості поверхні рідин

§ 35. Змочування. Капілярні явища

§ 36. Кристали й аморфні тверді тіла

§ 37. Механічні й теплові властивості твердих тіл

§ 38. Діаграма стану речовини

Перевірте себе (§ 31-38). Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Термодинаміка

Розділ 3. Астрономія

§ 39. Небесна сфера. Небесні координати

§ 40. Сузір’я. Зоряні величини. Відстані до зір

§ 41. Видимі рухи світил на небесній сфері

§ 42. Визначення часу з астрономічних спостережень. Календарі

§ 43. Сонячна система

§ 44. Видимий рух планет. Закони Кеплера

§ 45. Дослідження космосу

§ 46. Місяць — супутник Землі

§ 47. Планети та їх супутники

§ 48. Малі тіла Сонячної системи

Перевірте себе (§ 39-48). Астрономія

Фізичний практикум

Відповіді до вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.