Фізика. 8 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 31-37). Електричні явища. Електричний струм

Рівень А (початковий)

1. Два резистори з’єднані послідовно. Опір першого резистора 5 Ом, а опір другого — 15 Ом. Виберіть правильне твердження.

 • А загальний опір резисторів 10 Ом
 • Б сила струму в першому резисторі більша
 • В напруга на обох резисторах однакова
 • Г сила струму в обох резисторах однакова

2. Як зміниться кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом за певний інтервал часу, якщо за незмінного опору напругу на ньому зменшити у 2 рази?

 • А збільшиться в 4 рази
 • Б зменшиться в 4 рази
 • В збільшиться у 2 рази
 • Г зменшиться у 2 рази

3. Електродвигун, увімкнутий до мережі, споживає потужність 6,2 кВт. Яку роботу виконує струм у колі двигуна за 1,5 год?

 • А 4,13 кДж
 • Б 33,48 МДж
 • В 9,3 кДж
 • Г 93 кВт • год

4. Прикладом самостійного газового розряду є...

 • А веселка
 • Б грім
 • В блискавка
 • Г світіння електричної лампочки

5. Що змінилося на ділянці електричного кола, якщо ввімкнений послідовно з резистором амперметр показує збільшення сили струму?

 • А збільшився опір резистора
 • Б зменшилась напруга
 • В збільшилась напруга або зменшився опір
 • Г збільшився опір або зменшилась напруга

6. У якому випадку опір ділянки кола максимальний (мал. 189)? (Усі резистори однакові).

Мал. 189. До завдання 6А

Рівень B (середній)

1. У яких випадках лампи з’єднано паралельно (мал. 190)?

Мал. 190. До завдання 1B

 • А 1
 • Б 2
 • В 3 і 4
 • Г 1 і 4

2. Які носії заряду утворюються під час йонізації газу?

 • А електрони
 • Б електрони та позитивні йони
 • В електрони та йони обох знаків
 • Г позитивні та негативні йони

3. Сила струму в електролітичній ванні становить 0,5 А. Визначте масу срібла, яка виділиться під час електролізу за 10 хв. Електрохімічний еквівалент срібла — 1,12 мг/Кл.

 • А 0,056 г
 • Б 0,336 г
 • В 560 мг
 • Г 33,6 мг

Рівень C (достатній)

1. Поясніть фізичну природу виникнення електричного опору металевих провідників на підставі їх атомно-молекулярної будови.

2. Яку роботу виконує електродвигун пральної машини за 10 хв, якщо напруга в мережі 380 В, а опір обмотки 200 Ом? ККД електродвигуна — 70 %.

3. На малюнку 191 зображено залежність опору провідника площею поперечного перерізу 1 мм2 від його довжини. Визначте питомий опір матеріалу провідника.

Мал. 191. До завдання 3C

 • А 20 Οм • мм2
 • Б 5 Ом • мм2
 • В 0,5 Ом • мм2
 • Г 0,2 Ом • мм2

Рівень D (високий)

1. Скільки часу повинен працювати електричний чайник, щоб нагріти 0,5 л води від 20 °C до кипіння, якщо сила струму в мережі 1,2 А, а опір спіралі електрочайника — 260 Ом? Втратами енергії знехтувати.

2. В електролітичній ванні за 10 хв виділилося 0,33 г міді. Опір розчину мідного купоросу становить 3,6 Ом. Визначте потужність струму, який проходить через розчин. Електрохімічний еквівалент міді дорівнює 0,33 мг/Кл.