Фізика. 8 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 18-30). Електричні явища. Електричний струм

Рівень А (початковий)

1. Що відбуватиметься з підвішеною на шовковій нитці незарядженою легкою кулькою, якщо до неї піднести заряджене тіло?

 • А кулька притягнеться до зарядженого тіла
 • Б кулька відштовхнеться від зарядженого тіла
 • В кулька спочатку притягнеться до зарядженого тіла, а після контакту з ним — відштовхнеться
 • Г оскільки кулька незаряджена, то вона не взаємодіятиме із зарядженим тілом

2. Для чого легкі гільзи або кульки, з якими демонструють досліди із взаємодії зарядів, підвішують на шовкових нитках?

 • А шовкові нитки легкі й гнучкі
 • Б шовкові нитки тонкі й міцні
 • В шовкові нитки не проводять електричних зарядів
 • Г шовкові нитки добре електризуються

3. Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. Скільки електронів проходить крізь поперечний переріз спіралі за 5 хв?

 • А 56 • 1020 електронів
 • Б 5,6 • 1020 електронів
 • В 5600 електронів
 • Г 56 електронів

4. Сила струму в залізному провіднику завдовжки 2 м і площею поперечного перерізу 0,2 мм2 дорівнює 200 мА. Яка напруга на кінцях провідника?

 • А 2 В
 • Б 20 В
 • В 0,2 В
 • Г 200 В

5. Які частинки є вільними носіями заряду в металевих провідниках?

 • А негативно заряджені йони
 • Б позитивно заряджені йони
 • В йони обох знаків
 • Г електрони

6. Оберіть схему електричного кола (мал. 144), у якому при замиканні вимикача 2 дзвінок не працює, а лампа світиться.

Мал. 144. До завдання 6А

 • А 1 і 2
 • Б 3
 • В 2
 • Г 1, 2 і 4

Рівень B (середній)

1. Маємо три однакові металеві кульки, підвішені на шовкових нитках. Заряд однієї дорівнює 2 нКл, другої — (-12 нКл), а третьої — 4 нКл. Кульки зіткнули та розвели. Який заряд матимуть кульки після цього?

 • А 8 нКл
 • Б 2 нКл
 • В -8 нКл
 • Г -2 нКл

2. Укажіть напругу на реостаті, якщо під час проходження по ньому електричного заряду 12 Кл електричне поле виконало роботу 720 Дж.

 • А 20 В
 • Б 60 В
 • В 0,2 В
 • Г 8,64 кВ

3. Опір мідного дроту завдовжки 1 км, якщо його поперечний переріз 10 мм2, дорівнює...

 • А 17 Ом
 • Б 1,7 Ом
 • В 170 Ом
 • Г 0,017 Ом

Рівень C (достатній)

1. Оберіть графік залежності сили струму в металевому провіднику від напруги, який відповідає провіднику з найменшим опором (мал. 145).

Мал. 145. До завдання 1С

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

2. У спіралі електронагрівача, виготовленій з нікелінового дроту площею поперечного перерізу 0,1 мм2, за напруги 220 В сила струму 4 А. Визначте довжину дроту.

3. Два негативні заряди перебувають на відстані 20 мм один від одного. Заряди взаємодіють із силою 8,1 • 10-4 Н. Визначте величину кожного з двох зарядів.

Рівень D (високий)

1. Поясніть процеси, зображені на малюнку 146.

Мал. 146. До завдання 1D

2. Скільки електронів проходить через залізний дріт упродовж 10 с за напруги на ньому 16 В? Довжина дроту 1 м, площа поперечного перерізу 10 мм2.