Фізика. 8 клас. Засєкіна

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Мета роботи: навчитись визначати питому теплоємність речовини.

Прилади і матеріали: калориметр, термометр, мензурка, посудина з водою, важільні терези з набором важків, циліндр металевий (на нитці), фільтрувальний папір, посудина з окропом (одна на клас).

Вказівки щодо виконання роботи

1. Налийте в калориметр 150-200 мл води кімнатної температури. Виміряйте та запишіть температуру t1 і масу m1 цієї води.

2. З дозволу вчителя підійдіть з калориметром до посудини з киплячою водою, в якій містяться металеві циліндри. Акуратно перемістіть циліндр у калориметр.

3. На робочому місці опустіть у калориметр термометр. Обережно помішуючи термометром воду, стежте за його показаннями. Після досягнення теплової рівноваги виміряйте температуру води в калориметрі t.

4. Вийміть циліндр із води, промокніть його фільтрувальним папером. За допомогою важільних терезів визначте масу циліндра m2.

5. Обчисліть кількість теплоти, яку отримала вода в калориметрі: Q1 = c1m1(t - t1).

6. Обчисліть кількість теплоти, яку віддав гарячий циліндр: Q2 = c2m2(100 °С - t).

7. Складіть рівняння теплового балансу. Із співвідношення визначте питому теплоємність речовини циліндра c2.

8. За таблицею питомих теплоємностей визначте речовину, із якої виготовлено циліндр.

Початкова температура води t, °С

Кінцева температура води t, °С

Маса води m1, кг

Маса тіла m2, кг

Кількість теплоти, що отримала вода Q1, Дж

Кількість теплоти, що віддало тіло Q2, Дж

Питома теплоємність тіла С2, Дж/(кг °С)

9. Порівняйте табличне і експериментальне значення теплоємності. Зробіть висновок.