Фізика. 8 клас. Засєкіна

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури

Мета роботи: порівняти кількість теплоти, що віддана теплою водою, з кількістю теплоти, що отримана холодною водою, під час їхнього змішування.

Прилади і матеріали: термометр, посудина з теплою водою (40 °С), посудина з холодною водою, калориметр, мензурка.

Вказівки щодо виконання роботи

1. За допомогою термометра виміряйте температуру холодної води t1 у посудині. Запишіть значення температури в таблицю.

2. Налийте в калориметр 100 г теплої води. Виміряйте й запишіть у таблицю значення її температури t2.

3. Не виймаючи термометра, вилийте в калориметр 100 г холодної води.

4. Обережно помішуючи термометром воду, стежте за його показаннями. Тільки-но температура перестане змінюватись, запишіть показання термометра t в таблицю.

5. Обчисліть зміну температури холодної води Δt1 = t - t1 та теплої води Δt2 = t2 - t.

6. Обчисліть кількість теплоти, яку отримала холодна вода: Q1 = cm1(t - t1).

7. Обчисліть кількість теплоти, яку віддала тепла вода: Q2 = cm2(t2 - t).

8. Порівняйте їх і зробіть висновок.

Маса холодної води, m, кг

Маса теплої води, m, кг

Температура холодної води, t, °С

Температура теплої води, t, °С

Температура суміші, t, °С

Кількість теплоти, що отримала холодна вода, Q1, Дж

Кількість теплоти, що віддала тепла вода, Q2, Дж