Фізика. 7 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 7 клас. Засєкіна

Сьогодні ви починаєте вивчати новий предмет — фізику, назва якого походить від грецького слова «фюзис», що означає «природа».

Фізика відкриє для вас багато таємниць природи, допоможе пояснити і зрозуміти явища, з якими ви зустрічаєтеся на кожному кроці. І те, що здавалося дивним і загадковим, — стане зрозумілим і звичним. Але світ природних явищ настільки різноманітний і багатогранний, що зрозуміти і пояснити його може лише людина допитлива й освічена. Полегшить вам цю нелегку справу підручник із фізики.

Вступ

Розділ 1. Фізика як природнича наука

§ 1. Фізика — наука про природу

§ 2. Фізичні величини та їх вимірювання

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

§ 3. Простір і час

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

§ 4. Початкові відомості про будову речовини

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

§ 5. Історичний характер фізичного знання

Підбиваємо підсумки до розділу «Фізика як природнича наука»

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух

§ 7. Поступальний рух

§ 8. Шлях. Переміщення

§ 9. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

Учимося розв’язувати фізичні задачі

§ 10. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 11. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

§ 12. Рівномірний рух по колу

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу

§ 13. Коливальний рух. Маятники

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Учимося виконувати навчальні проекти з фізики

Навчальний проект «Визначення середньої швидкості нерівномірного руху»

Підбиваємо підсумки до розділу «Механічний рух»

Розділ 3. Механічний рух

§ 14. Явище інерції та інертність тіл

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси методом зважування

§ 15. Густина речовини

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин)

§ 16. Сила

§ 17. Сила тяжіння

§ 18. Рівнодійна сил

§ 19. Сили пружності

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

§ 20. Вага тіла. Невагомість

§ 21. Сили тертя

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Підбиваємо підсумки до розділу «Взаємодія тіл. Сила»

Розділ 4. Тиск твердих тіл, рідин та газів

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню

§ 23. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§ 24. Гідростатичний тиск

§ 25. Атмосферний тиск

§ 26. Виштовхувальна сила в рідинах i газах. Закон Архімеда

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Навчальний проект «Розвиток судно- та повітроплавання»

Підбиваємо підсумки до розділу «Cила тиску. Тиск рідин і газів»

Розділ 5. Механічна робота та енергія

§ 27. Механічна робота. Потужність

§ 28. Механічна енергія та її види

§ 29. Закон збереження й перетворення енергії

§ 30. Прості механізми. Момент сили

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

§ 31. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Навчальний проект «Становлення знань про фізичні основи машин і механізмів»

Підсумки до розділу «Механічна робота та енергія»

Відповіді до вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.