Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 1-7)

1. Автомобіль першу половину шляху рухався зі сталою швидкістю 30 м/с, а другу — зі швидкістю 20 м/с. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

  • А) 22 м/с
  • Б) 24 м/с
  • В) 25 м/с
  • Г) 27 м/с

2. Тіло, що мало швидкість 10 м/с, через деякий час зупинилося. Якою була його швидкість посередині гальмівного шляху?

3. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.

4. Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю ν0. На якій висоті його швидкість зменшиться вдвічі?

5. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки на краю першого диска мають в 4 рази менше доцентрове прискорення, ніж точки на краю другого диска. Визначте відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска.

  • А) 4
  • Б) 2
  • В) 1/2
  • Г) 16

6. Тіло, що рухається прямолінійно рівноприскорено, за перші 2 с спостереження пройшло 180 м, за другі — 168 м у тому самому напрямку, за треті 2 с — 156 м і т. д. Визначте прискорення тіла.

7. По похилій площині пустили (кинули) знизу вгору кульку. На відстані 50 см від початку шляху вона побувала двічі: через 3 і 5 с від початку руху. Визначте мінімально можливу довжину дошки (у см).

8. М’яч падає з висоти 5 м без початкової швидкості. На яку висоту підніметься він після відбивання, якщо під час удару він втрачає 10 % своєї швидкості? Опором повітря знехтуйте. Вважайте, що g = 10 м/с2.

9. Визначте радіус колеса, якщо під час його обертання лінійна швидкість точки на ободі дорівнює 6 м/с, а швидкість точки, що лежить ближче до осі обертання на 15 см, дорівнює 5,5 м/с.

10. Тіло кидають з висоти 4 м в горизонтальному напрямку так, що до поверхні землі воно підлетить під кутом 45°. Яку відстань по горизонталі пролетить тіло? Опором повітря знехтуйте. Вважайте, що g = 10 м/с2.