Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 43-50)

1. Який графік залежності тиску від температури всередині герметичної посудини, у якій міститься краплина води та насичена пара, відповідає процесу її нагрівання? Після випаровування краплини нагрівання продовжують.

2. На яку висоту піднімається спирт за 20 °С у скляній капілярній трубці, внутрішній діаметр якої 0,55 мм? Змочування вважайте повним.

 • А) 0,25 см
 • Б) 0,5 см
 • В) 1 см
 • Г) 2 см

3. На графіку залежності механічної напруги від відносного видовження вкажіть точку, що відповідає межі пропорційності.

 • А) 1
 • Б) 2
 • В) 3
 • Г) 4

4. Скільки води за 0 °С було в калориметрі, якщо після того, як туди впустили 10 г водяної пари за 100 °С, температура піднялася до 40 °С?

 • А) 15 г
 • Б) 72 г
 • В) 137 г
 • Г) 152 г

5. За температури 0 °С довжина алюмінієвого дроту становила 2000 м. Визначте довжину дроту за температури 200 °С.

 • А) 2004,8 м
 • Б) 1990,4 м
 • В) 2009,6 м
 • Г) 2008,5 м

6. Відносна вологість повітря ввечері за температури 16 °С дорівнює 69 %. Визначте температуру (у градусах Цельсія), за якої вночі почне випадати роса.

7. Звичайна швацька голка має довжину 3,5 см і масу 0,1 г. Чи достатньо поверхневого натягу води для того, щоб утримувати голку на поверхні?

8. На скільки кельвінів потрібно нагріти алюмінієвий дріт площею поперечного перерізу 2 • 10-5 м, щоб він видовжився на стільки ж, на скільки він видовжується під дією сили 1610 Н? (модуль Юнга — 7 • 1010 Па, α = 2,3 • 10-5 К-1)

9. У посудині лежить шматок льоду. Температура льоду = 0 °С. Якщо надати йому кількість теплоти Q = 50 кДж, то 3/4 льоду розтане. Яку кількість теплоти q потрібно після цього надати вмісту посудини додатково, щоб увесь лід розтанув й утворена вода нагрілася до температури t2 = 20 °С? Тепловими втратами на нагрівання посудини знехтуйте.