Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 39-42)

1. Як змінюється внутрішня енергія ідеального одноатомного газу за ізотермічного збільшення об’єму газу в 2 рази?

 • А) не змінюється
 • Б) збільшиться у 2 рази
 • В) збільшиться у 3 рази
 • Г) зменшиться у 2 рази

2. Під час ізобарного нагрівання 0,04 кг неону його температура змінилася на 20 °С. Яку кількість теплоти отримав газ?

 • А) 222 Дж
 • Б) 332 Дж
 • В) 497 Дж
 • Г) 831 Дж

3. Замкнений цикл, який здійснюється над певною масою ідеального газу, складається із 4 процесів. Під час яких із цих процесів газ отримує тепло?

 • А) 1 → 2, 2 → 3
 • Б) 4 → 1, 1 → 2
 • В) 1 → 2, 3 → 4
 • Г) 4 → 1, 2 → 3

4. Оберіть правильне співвідношення між кількістю теплоти Q1, яку отримало робоче тіло від нагрівника, кількістю теплоти Q2, яку передано охолоджувачу, та корисною роботою А для теплової машини, ККД якої 25 %.

 • А) А = 0,75 Q1
 • Б) Q1 = 0,25 Q2
 • В) Q2 = 0,75 Q1
 • Г) А = 0,25 (Q1 + Q2)

5. Теплова машина, робочим тілом якої є 1 моль ідеального одноатомного газу, здійснює цикл, зображений на малюнку. Яким є ККД цього циклу?

 • А) 8 %
 • Б) 12 %
 • В) 18 %
 • Г) 24 %

6. Визначте кількість теплоти, необхідну для переведення одного моля одноатомного ідеального газу зі стану 1 у стан 3 (див. малюнок). У стані 1 температура газу T1 = 300 К. Відповідь подайте у кілоджоулях.

7. У циліндрі, закритому рухомим поршнем, міститься газ, який може просочуватися крізь зазор навколо поршня. Під час ізотермічного стискання газу його об’єм зменшився вдвічі, а тиск газу зменшився у 3 рази. У скільки разів і як змінилася внутрішня енергія газу в циліндрі? (Газ вважайте ідеальним.)

8. У посудині об’ємом V = 0,02 м3 з жорсткими стінками міститься одноатомний газ за атмосферного тиску. У кришці посудини є отвір площею S = 2 • 10-4 м2, заткнутий пробкою. Пробка вискакує, якщо газу передати кількість теплоти не менше 15 кДж. Визначте максима пробки об краї отвору. Газ вважайте ідеальним.

9. Цикл теплової машини, робочим тілом якої є один моль ідеального одноатомного газу, складається з ізотермічного розширення, ізохоричного охолодження й адіабатичного стиснення. Під час ізохоричного процесу температура газу знижується на ΔТ, а робота, виконана газом в ізотермічному процесі, дорівнює А. Визначте ККД теплової машини.