Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 32-38)

1. Маса молекули газу, який є складовою повітря, дорівнює 5,32 • 10-26 кг. Який це газ?

 • А) водень
 • Б) вуглекислий газ
 • В) азот
 • Г) кисень

2. Обчисліть середню квадратичну швидкість атомів Гелію в атмосфері Юпітера. Температура атмосфери цієї планети становить -123 °С.

 • А) 5,2 • 10-19 м/с
 • Б) 7,2 • 10-10 м/с
 • В) 967 м/с
 • Г) 935 м/с

3. Який параметр х ідеального газу можна визначити за формулою

де p — тиск газу, n — концентрація молекул, m0 — маса молекули?

 • А) середню квадратичну швидкість молекули
 • Б) температуру
 • В) об’єм
 • Г) густину

4. З балона через неповністю закритий кран вийшло 20 % газу. Який тиск встановився в балоні, якщо до витікання газу тиск становив 105 Па? Температура весь час залишалася незмінною.

 • А) 2 • 105 Па
 • Б) 5 • 105 Па
 • В) 8 • 105 Па
 • Г) 1,2 • 106 Па

5. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах p, Т. Який із графіків у координатах p, V відповідає цьому процесу?

6. Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул азоту за температури 300 К.

7. Яким є тиск газу, якщо середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 500 м, а густина — 6 кг/м3?

8. Газ стиснули ізотермічно з об’єму 12 л до об’єму 10 л. Його тиск збільшився на 6 • 104 Па. Яким був початковий тиск газу?

9. У воді на глибині 1 м перебуває куляста бульбашка повітря. На якій глибині ця бульбашка стиснеться в кульку вдвічі меншого радіуса? Атмосферний тиск нормальний.

10. Повітряна куля має об’єм 2500 м3. Маса оболонки кулі — 400 кг. До якої мінімальної температури слід нагріти повітря в кулі, щоб вона разом з вантажем масою 200 кг піднялась угору? Температура повітря зовні — 7 °С, його густина — 1,2 кг/м3. Оболонку кулі вважайте нерозтяжною.