Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 27-31)

1. На ракеті, що стартувала із Землі й з великою швидкістю наближається до космічної станції, увімкнули прожектор, промінь світла від якого спрямований на космічну станцію. Порівняйте значення світла відносно Землі, станції та ракети й виберіть правильне твердження.

 • А) значення швидкості світла відносно Землі є найбільшим
 • Б) значення швидкості світла відносно Землі, станції та ракети є однаковими
 • В) значення швидкості світла відносно ракети є найбільшим
 • Г) значення швидкості світла відносно космічної станції є найбільшим

2. Закони класичної механіки справедливі в тих інерціальних системах відліку, відносно яких макроскопічні тіла рухаються зі швидкістю...

 • А) υ = с
 • Б) υ < с
 • В) υ << с
 • Г) υ — довільна

3. Джерело світла рухається до нерухомого спостерігача зі швидкістю υ = 0,5с. Якою є швидкість світла відносно спостерігача?

 • А) с
 • Б) 1,5 с
 • В) 0,5 с
 • Г) 0

4. Яка фізична величина залишається незмінною в рухомих і нерухомих ІСВ?

 • А) енергія тіла
 • Б) імпульс тіла
 • В) проміжок часу між двома подіями
 • Г) заряд тіла

5. Виберіть величини, що належать до інваріантних (незмінних у разі переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої інерціальної системи відліку) величин у теорії відносності.

 • А) швидкість світла у вакуумі
 • Б) час
 • В) відстань
 • Г) маса

6. Дві ракети рухаються назустріч одна одній зі швидкостями υ1 = υ2 = 0,75с відносно нерухомого спостерігача. Знайдіть швидкість зближення ракет за класичною та релятивістською формулами додавання швидкостей.

7. З якою швидкістю відносно Землі має рухатися космічний корабель, щоб його поздовжні розміри для земного спостерігача були в 2 рази менші від справжніх?